Magyarországon a legrosszabb a helyzet az EU-ban: Nem sikerült megszüntetni egy fontos problémát

Félsikerek vannak csak.

Az Európai Unió egyik legkomolyabb feladatának azt tekintette a 2000-es évek elején, hogy felszámolja a szegénységet. A cél egy egy szociálisabb és befogadóbb társadalom kialakítása volt. Az eredmények azonban vegyesek – írta meg a portfolio.hu.

Hatalmasak a szakadékok

A foglalkoztatás növelése, a készségfejlesztés és a szegénység felszámolása terén sokat lépett előre az unió, azonban a siker nem teljes. A 9. kohéziós jelentésben közzétett elemzés azt mutatja, hogy miközben az EU valóban haladást ért el egy befogadóbb és igazságosabb társadalom eléréséhez,

néhány területen megtorpant a fejlődés.

A sikeres erőfeszítéseknek köszönhetően a munkaerőpiacok a válságok alatt is ellenállónak bizonyultak. A foglalkoztatás terén a regionális különbségek csökkentek, főként az alulreprezentált csoportok fokozott munkaerő-piaci részvételének támogatása segítette, hogy többen álljanak munkába.

Általánosan nőtt az oktatásban és a felnőttoktatásban és -képzésben való részvétel, különösen a kevésbé fejlett régiókban.

Maradtak az egyenlőtlenségek

Az erőfeszítések ellenére a diplomások még mindig a nagyvárosokban koncentrálódnak. A szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek aránya 2019-ig csökkent ugyan, de 95 millió európai továbbra is a szakadék szélén táncol.

Köztük 20 millió gyermek és hátrányos helyzetű ember.

A magyar helyzet vegyes

Magyarországon is jelentősen csökkent az elszegényedés veszélyének kitettek száma.

Három régióban azonban még az uniós átlag feletti az arányuk:

a Dél-Dunántúlon, Kelet- és Észak-Magyarországon a lakosság 22-26 százalékát fenyegette ez a veszély 2022-ben.

2020-ban a foglalkoztatás visszaesett, azóta azonban javult a helyzet. 2022-ben a 20-64 évesek foglalkoztatási aránya Magyarországon 80 százalék volt, több régióban 15 százalékpontos vagy azt meghaladó javulást is elért. A 15-64 évesek körében pedig 74,4 százalékon állt ez a mutató.

Egyenlőtlenségek

Több területen megfigyelhető azonban, hogy bár csökkentek az egyenlőtlenségek, nem sikerült megszüntetni azokat.

A nők foglalkoztatottsági rátája 2022-ben 69 százalék.

Ez 11 százalékkal kevesebb, mint a férfiaké.

Érdemes hozzátenni, hogy 2023-2024-ben már már 75 százalék környékén és felett is járt ez a mutató.

Az EU jelentősen növelni akarja a diplomások számát a 35 év alatti fiatalok körében az egyenlőtlenségek felszámolásával. Miközben az EU-ban emelkedő tendenciát mutat a magas szintű szakképzettség, a régiók közötti egyenlőtlenségek nőttek.

Magyarországon az egyik legszélsőségesebbek a különbségek az egész EU-ban.

A fővárosban 58 százalék a diplomások aránya, az országos átlag azonban ennek majdnem a fele, mindössze 30 százalék körül mozog.

Valódi Hírek