Megdöbbentő eredményt hozott a kutatás: A fideszesek jelentős része egyetért az ellenzékiekkel fontos kérdésekben

Erre biztosan nem számított Orbán.

Átfogó közvélemény-kutatást végzett az Európai Unió kutatóintézete, az Eurobarométer. Az EU-s tagországokban végzett vizsgálat alapján felmérték az Unió, valamint a tagállami kormányok támogatottságát is. A felmérést a 27 tagállam 26.500 polgárának körében végezték el augusztusban.

A kutatás tanúságai alapján a megkérdezettek 81%-a ért egyet azzal, hogy kizárólag olyan tagállamok részesüljenek uniós támogatásban, amelyek kormánya tiszteletben tartja az uniós jogállamisági szabályokat és a demokrácia elveit. Érdekesség, hogy ez az arány Magyarországon alig alacsonyabb: 77%-os.

Ez azt jelenti, hogy még a Fidesz szavazók között is jelentős a kérdéssel egyetértők aránya.

A felmérésben arra is rákérdeztek, hogy a járvány utáni helyreállításra szánt pénzeket szükséges-e hatékonyan és átláthatóan ellenőrizniük az erre megbízott hatóságoknak. Igenleges választ adott az összes megkérdezett 85, valamint a magyar válaszadók 84%-a.

A magyar nyilatkozók 64%-a szerint a helyreállítási alap pénzei érdemben segíteni fogják a járvány által okozott gazdasági és társadalmi károk orvoslását. Sokatmondó, hogy mindössze 28% bízik abban, hogy a magyar kormány megfelelő célokra fogja felhasználni a pénzeket. Az uniós átlag ebben a kérdésben 44%.

Az összes ország polgárai közül a magyarok és a szlovének között vannak a legtöbben, akik szerint a kormányuk nem megfelelően használja majd fel a forrásukat.

A hazai és szlovén válaszadók 39%-a egyáltalán nem bízik meg a kormányban

e kérdésben, a második helyezett horvátoknál ez a szám 33, a letteknél pedig 30%-os.

Megdöbbentő eredményt hozott az a kérdés is Magyarország esetében, hogy politikai értelemben jó irányban mennek-e az országban a dolgok.

A válaszadók mindössze 15%-a mondott igent, míg 64% ezzel ellentétesen nyilatkozott.

Ez az arány kizárólag a szlovákoknál magasabb, 66%-os.

Az EU esetében jobban megoszlanak a válaszok: a magyar nyilatkozók 28%-a szerint jó irányba, 32%-uk szerint rossz irányba mennek a dolgok, további 35% szerint pedig sem jól, sem rosszul. A magyarok 23%-a optimista saját jövőjét tekintve, 33% pesszimista, 40% pedig köztes álláspontot foglalt.

Az európai átlag alapján e kérdésben a polgárok 36%-a derűlátó, 21%-uk borúlátó saját jövőjüket illetően. A listavezetők a finn polgáruk: több mint felük bizakodó.

Az oltóanyagok kérdésében a magyarok 49%-a szerint az Unió járt el jobban, 40%-uk szerint pedig a nemzeti kormány. Érdekesség, hogy a megkérdezett hazai polgárok 66%-a szerint nem kezelte átláthatóan a vakcinákat a nemzeti hatóság.

A klímaváltozás elleni küzdelmet a magyarok 42%-a tartja fontosnak, és hasonló arányban nyilatkoztak azok, akik szerint a szegénység elleni küzdelem létfontosságú. A megkérdezett polgárok 85%-a szerint az EU-nak ragaszkodnia kell az alapvető értékekhez a nemzetközi szereplőkkel, például a törökökkel vagy Kínával való tárgyaláskor. A magyarok 73%-a ugyanígy vélekedik.

(Eurobarométer/Népszava nyomán)

Valódi Hírek