Alaptörvénybe foglalta a Fidesz, hogy az apa férfi, az anya nő

Elfogadták a 9. alkotmány-módosítást.

Az alaptörvényben rögzítette kedden az Országgyűlés, hogy az anya nő, az apa férfi. Meghatározták a képviselők a közpénz fogalmát és újraszabályozták a különleges jogrend alkotmányban rögzített szabályait is.

A törvényhozás 134 igen, 45 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el az alaptörvény kilencedik módosítását a kormány kezdeményezésére. Tizenöt képviselő nem szavazott, a zárószavazás előtt a DK politikusai kivonultak az ülésteremből.

Az alkotmányban tehát ezentúl szerepel: az anya nő, az apa férfi.

A döntést a kormánypárti politikusok tapssal ünnepelték.

Azaz a Varga Judit igazságügyminiszter által benyújtott javaslat alapján Magyarország Alaptörvényébe bekerült, hogy

Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”

De az Alaptörvénybe (a XVI. cikk (1)-be) a most elfogadott módosítás szerint bekerül az is, hogy

“Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos

Az elfogadott módosításban azt is belefoglalták, hogy „a közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése” – áll az amely sarkalatos törvényhez kötötte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok szabályait.

A különleges jogrendnek – hat helyett – három esete lesz: a hadiállapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet. A módosítással mind a három esetben a kormányt ruházzák fel rendeletalkotási joggal, ezzel megszűnik az, hogy rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanácsnak, szükségállapot idején pedig a köztársasági elnöknek van rendeletalkotási joga.

A rendkívüli állapot helyébe a hadiállapot lép.

A Parlament változtatott az országgyűlési választási listaállítás szabályain is.

A választási törvények kormány által kezdeményezett, minősített többséget módosítását 134 igen szavazattal, 60 nem ellenében fogadta el a Ház.

Ennek alapján az eddigi 27 helyett 71 egyéni jelöltre lesz szükség – legalább 14 megyében és a fővárosban – országos lista állításához már a következő parlamenti választáson.

A jogszabály rendelkezik az átjelentkezések miatt megnövekedett létszámú szavazókörökről és arról is, hogy kampánytevékenység esetén hogyan kell alkalmazni a közterület-használatról szóló jogszabályokat.

Bár a törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatában szerepelt, végül a zárószavazás előtt kivették az indítványból 10 Pest megyei egyéni országgyűlési választókerület területének átszabását.

 

Valódi Hírek