Egy lélegzetvétellel vésné alaptörvénybe a kormány, hogy „az anya nő, az apa férfi” és mondaná meg, hogy mi az a közpénz

Benyújtották a kilencedik alaptörvény-módosítást.

Varga Judit igazságügyi miniszter kedden nyújtotta be azt az alaptörvény-módosítást, amely a parlament honlapján közzétett dokumentum szerint kilencedik alkalommal módosítaná Magyarország Alaptörvényét.

Eszerint már az első paragrafusba beleírnák azt, hogy

„Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.

Az anya nő, az apa férfi.”

A módosítást az általános indoklásban azzal magyarázzák, hogy az alaptörvény egy olyan élő keret, amely „kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk”.

A minden hagyományos értéket, így a két nem (egy nő és egy férfi) teremtettségét is viszonylagossá tevő „modern” gondolatkészlet azonban növekvő aggodalomra ad okot” – fogalmaz a módosítás.

Az Alaptörvénybe (a XVI. cikk (1)-be) a most benyújtott módosítás szerint emellett bekerülne az is, hogy

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos

önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést”.

Ezen paragrafus módosítását azzal magyarázzák, hogy

„Az Alaptörvény e rendelkezése alapján az államra intézményvédelmi kötelezettség hárul, vagyis
az alkotmányozónak olyan jogszabályi környezetet és intézményrendszert megalapozó szabályokat kell kialakítania, amely garantálja a gyermek születésétől fogva megváltoztathatatlanul fennálló önazonosságának megőrzését, illetve megóvását.

A nyugati világban tapasztalható új, modern ideológiai folyamatok – melyek a férfi és női
nem teremtettsége iránt ébreszt kétségeket – azonban veszélyeztetik a gyermekek
Alaptörvényben foglalt egészséges fejlődéshez való jogát” – olvasható a törvényjavaslatban, amely azzal folytatódik, hogy:

„A születési nem adottság, amelyet megváltoztatni nem lehet: az emberek férfinak vagy nőnek születnek. Az emberi méltósághoz pedig így az is hozzátartozik, hogy minden gyermeknek joga van a születési nemének megfelelő önazonossághoz, melynek része, hogy védelmet élvezzen

a testi-lelki integritása ellen ható szellemi vagy biológiai beavatkozásokkal szemben”.

A gyermeknevelésre és nemi identitásra vonatkozó módosítások mellett Varga Judit az alkotmánymódosítással egyértelműsítené a közpénz meghatározását is. Eszerint:

„A közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése”.

A módosítást azzal indokolják, hogy ezáltal egyértelműen, világosan és az állami működés egészét átfogóan definiálják közpénz fogalmát.

„A meghatározással a fogalom valamennyi alkotmányos, állami és önkormányzati szervre, állami és önkormányzati intézményre kiterjed”.

A Telex viszont ezzel kapcsolatban emlékeztet, hogy korábban több olyan vitás ügy is volt, amelyek során felismerhetővé váltak egyes költések, szerződések azzal az indokkal, hogy közpénzről van szó. Ilyenek voltak pl. a TAO-pénzek ügye, az eximbankos hitelek vagy az MNB-alapítványok.

Emellett alaptörvénybe foglalnák azt is, hogy „a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik.”

Azaz: a jövőben minden olyan alapítvánnyal kapcsolatban, amelyet Fidesz-közeli szereplők hoztak létre,

csak kétharmados többséggel tehet bármit az Országgyűlés.

Egy további törvényjavaslat az is, hogy a különleges jogrend alá a továbbiakban csak a hadiállapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet tartozna. Korábban ide foglalták a szükségállapotot, a megelőző védelmi helyzetet, a terrorveszélyhelyzetet és a váratlan támadást is.

Az igazságügyi miniszter kedden este egy Facebook-bejegyzésben is beszámolt az törvényjavaslatról. Varga magyarázatában többek közt az első paragrafus módosításával kapcsolatban azt írja,

„Az Alaptörvény eddig is kifejezetten a gyermekek jogaként rögzítette a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre és gondoskodásra való jogot. A módosítás biztosítja minden gyermek számára Magyarország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést, és garantálja a gyermek születési nemének megfelelő háborítatlan fejlődését”.

A mai napon benyújtásra került a Kormány Alaptörvény módosításra vonatkozó javaslata, amely hazánk, családjaink,…

Posted by Varga Judit on Tuesday, 10 November 2020

(Kiemelt fotó: Varga Judit/Facebook)

Valódi Hírek