Orbitális botrány robbant ki csütörtökön: Most van igazán nagy pácban Balog Zoltán

Szabad kezet kapott a miniszterelnöktől.

Még egy hónapja sincs, hogy a ped0filbotrányba belebukott Balog Zoltán lemondott a református zsinati elnökségi posztjáról. Az elmúlt heteket azzal töltötte a püspök, hogy megmaradt pozícióit megszilárdítsa.

Ennek érdekében többször is beszélt Orbán Viktorral, aki szabad kezet adott neki

– írta meg a direkt36.hu.

Balog intenzív kampányba kezdett, nem is teljesen sikertelenül. Úgy tűnik ugyanis, hogy a kezdeti felzúdulás után sikerrel járt a terv, hogy elcsendesítse a kritikus hangokat, és felsorakoztassa maga mögött az egyházat.

Az oknyomozó portál munkatársai az elmúlt hetekben közel húsz olyan forrással beszéltek, akiknek rálátásuk volt arra, miként „küzd” a püspök, hogy megtarthassa az egyházon belüli befolyást. Ebből az derült ki, hogy ma már Balog egyre szélesebb körű támogatást élvez.

Ennek egyik oka, hogy a külső nyomás hatására összezárt az egyházi vezetés, és közben megszűntek a nyílt támadások a kormányzati körök részéről is.

Zárt körben állítólag arról is beszélt, Orbán Viktor miniszterelnök rábízta, hogyan dönt a jövőjéről.

Novák Katalin bukása után kezdett kampányba

Balog február 12-én, két nappal Novák Katalin lemondása után szakította meg ausztriai elvonulását, és elindult haza, hogy megvédje magát az egyháza előtt. Ennek részeként küldött egy levelet lelkipásztoroknak és presbitereknek.

Balog hazaérkezésének másnapjára, február 13-ára összehívta az úgynevezett esperes-gondnoki értekezletet. Ezen a 27 magyarországi egyházmegye esperesei és főgondnokai vesznek részt.

A résztvevőket Balog a találkozó előtt a közvetlen csapatán keresztül kereste meg. Az espereseknek és a gondnokoknak egy református forrás szerint telefonon jelezték:

„senkinek nem áll érdekében, hogy drasztikus dolgok történjenek”.

Ezzel utalva arra, hogy a zsinati elnök és püspök Balog lemondásra felszólítását el kell kerülni.

Egy résztvevő szerint elsősorban Fekete Károly, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke kifogásolta Balog magyarázatát, valamint „esperesek is tettek fel kérdéseket”. A forrás szerint

Fekete kijelentette, nem tudja elfogadni a zsinati elnök által elmondottakat.

Az értekezleten tartott szimpátiaszavazáson a jelenlévők 86 százaléka kiállt Balog mellett, másnap viszont robbant a bomba.

A püspök azonban nem számolt azzal, hogy felzúdulás lesz az egyszerű hívek és az alsópapság között. Többen úgy látták a forrás szerint, hogy Balog a nyilatkozatában két súlyos hibát is elkövetett.

„A videóban nem kért bocsánatot a gyerekáldozatoktól. A másik pedig az volt, hogy maga elé tolta az egyházat”

– magyarázta a forrás.

Elégett a „média máglyáján”

Három nappal az esperes-gondnoki tanácskozás után a zsinati értekezleten Balog lemondott a zsinati elnökségi posztról.

„Péntekre elfogyott körülötte a levegő. Elképesztő volt látni, mintha elevenen égett volna el a média máglyáján”

– mondta egy Balogot régóta ismerő egyházi forrás a hirtelen lezajlott fordulatról.

Az egyház azonban összezárt

Ezek után a Dunamelléki Egyházkerületben szervezett találkozókat. Gárdonyban például – ahol a Vértesaljai Egyházmegye lelkészeivel és gondnokaival találkozott – az egyik résztvevő elmondása szerint arról is eszmefuttatásba kezdett, hogy ha a püspökségről is lemondana, akkor

„az LMBTQ képviselői rájönnek, hogy mindig csak meg kell támadni az egyházat, ha változást akarnak elérni”.

„Mit csinálunk majd, amikor olyan hatalom jön, amely meleg lelkészeket akar felszenteltetni, vagy meleg párokat akar összeadatni a templomokban?”

– tette fel a kérdést Balog a találkozó részleteit ismerő forrás szerint.

A történtek azonban rengeteget ártottak az egyháznak. Sem a lelkészek, sem a hívek nem tudják, mitévők legyenek ebben a helyzetben.

„Az ügy megrendítette a lelkészeket. Mindenki küzd azzal, hogyan interpretálja ezt a gyülekezetének, és hogy milyen fényt vet a szolgálatára”

– magyarázta a Ráday utcai találkozón részt vevő forrás.

Az egyházon belül akarják tartani az ügyet

Mind Balog, mind más református vezetők azonban azt akarják elérni, hogy a kegyelmi ügy miatti válságot egymás között rendezzék.

A Vértesaljai Egyházmegyében február 20-án küldtek ki egy esperesi levelet a lelkészeknek. Ebben Hajdú Szabolcs Koppány esperes üzent azoknak, akik szerint le kell mondania Balognak.

„Ha egyesek azt követelik, hogy mondjon le előbb-utóbb mindenki, akinek köze van a közélethez, politikához egyházi emberként, akármelyik oldalon is van (egyház, politika – lelkész, gyülekezeti tag), azzal a lehető legrosszabbat kívánják egyházunknak, országunknak.

Inkább vezessék olyanok az országot, a településeket, egyházunkat, akik nem ismernek se Istent, se embert, csak a saját érdekeiket?”

– tette fel a kérdést.

Majd arra kérte a lelkésztársait:

„(…) az egyházunkat érintő belső ügyeket, nézeteltéréseket mi magunk között beszéljük meg először!”

Azért a pénz az úr

A Balog melletti kiállást segíthette az is, hogy az egyházon belül

sokan úgy érzik, nélküle veszélybe kerülhetnek az elmúlt években szépen csordogáló állami támogatások.

Az utóbbi években számos templom újult meg, akár kisebb falvak templomai is több százmillió forintnyi (sic!) támogatást kaptak a renoválásra.

Emellett intézményekkel és ingatlanokkal is gazdagodott a református egyház. A tűzvész után megújult a Ráday utcai református kollégium és az ezzel egy épületben lévő püspöki palota.

Felújították a Károli Gáspár Református Egyetem által használt Károlyi-Csekonics-palotát, továbbá nemrégiben az egyházhoz került a 320 ágyas Törökbálinti Pulmonológiai Intézet is.

Valódi Hírek