Az MSZP-sből KDNP-ssé átvedlett Szili Katalin olyan beszédet tartott, amiből pont a lényeg maradt ki

Érdekes fejtegetésbe kezdett.

Az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról emlékezett meg

Minden nemzetét szerető, tisztelő politikusnak kötelessége kiállni a hazájáért, és védeni a szabadságot, a szuverenitást, ezt példázzák az 1848-as események is – hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a szlovákiai Pozsonypüspökiben vasárnap.

Az Országgyűlés volt MSZP-s elnökének közleménye szerint a megemlékezésen kiemelte: az 1848-as események is mutatják, hogy vannak olyan történelmi helyzetek, amikor ki kell állni a nemzet jogaiért.

Kitért a történelmi lengyel–magyar barátságra is

A mára KDNP-ssé vedlett politikus a Csemadok pozsonypüspöki alapszervezetének meghívására érkezett a szlovákiai településre. Megemlékezett a szabadságharcban megsebesült és később Pozsonypüspökiben letelepedett lengyel szabadságharcosra, Kutsera Józsefre és rajta keresztül az 1848-as eseményekre emlékeztek.

Szili Katalin a beszédében arra hívta fel a figyelmet: az ott harcoló lengyel légiók már akkor kifejezői voltak a ma is élő és a két népet összefogó lengyel-magyar barátságnak.

„1848. március idusa máig értékes példával és értékkel bíró napja a magyar nemzetnek, amikor egy új időszak kezdődött történelmünkben”.

1848 hatásáról is megosztotta gondolatait

A feudális társadalmi-gazdasági rendszert polgári alapokon nyugvó modern berendezés váltotta fel. Március 15-e egyben a polgári nemzetfelfogás születésnapja is – hangsúlyozta közleményében.

Kitért arra, hogy éppen 176 éve, március 3-án hangzott el a pozsonyi országgyűlésben Kossuth Lajos nagy hatású beszéde. Ez alapozta meg a későbbiekben elfogadott reformokat.

Szili tehát éppen a liberális Kossuthot kezdte el éltetni. A szélsőjobboldali KDNP-be betagozódott volt „baloldali” politikus tehát rossz idolt választott magának, így nehezen felelhet meg a konzervativizmust éltető új pártjának.

A rendezvényen – amely Kutsera József sírjának koszorúzásával zárult – részt vett a lengyel és a magyar katonai attasé is – olvasható a közleményben.

Van, amiről „elfelejtett” beszélni

Szili arról a tényről jótékonyan hallgatott, hogy a forradalmat 1849-ben az oroszok verték le. Arról sem tett említést, hogy jelenleg pont amiatt van mélyponton a magyar–lengyel kapcsolat, mert az Orbán-kormány nyíltan az oroszok pártját fogja a háborúban.

(MTI korrigálva)

Valódi Hírek