Már csak ez hiányzott: Varga Judit új miniszteri biztost nevezett ki maga mellé

Újabb ember kap fizetést.

Rogán Antalhoz hasonlóan Varga Judit is új miniszteri biztost nevezett ki, az igazságügyi miniszter péntektől hatályos utasítása a Hivatalos Értesítőben jelent meg. Ballester-Bólya Boglárka felel az Európai Unió Tanácsának 2024. második félévi magyar elnöksége (EU-elnökség)

személyzeti képzéséért

és a társadalmi szervezetekkel a kapcsolattartásért 2023. január elsejétől. A megbízatás két évre szól.

A miniszteri biztos

  • közreműködik az EU-elnökség előkészítésében, lebonyolításában részt vevő személyi állomány felkészítési és képzési tervének elkészítésében;
  • kapcsolatot tart az uniós tematikával foglalkozó hazai civil szervezetekkel, stratégiát készít e szervezetek EU-elnökség előkészítésébe és lebonyolításába történő bevonásáról;
  • kapcsolatot tart az uniós tematikával foglalkozó hazai kutatóintézetekkel, stratégiát készít e szervezetek EU-elnökség előkészítésébe és lebonyolításába történő bevonásáról;
  • az EU-elnökség előkészítése, lebonyolítása és utókövetése során előmozdítja a magyar tisztviselők euniós intézményeknél történő elhelyezkedését.
  • részt vesz az Igazságügyi Minisztérium belső egyeztető megbeszélésein, előterjesztést készít a miniszternek.

A miniszteri biztos munkáját kétfős titkárság segíti, munkájáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

A paragrafus alapján Ballester-Bólya Boglárka helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult. A kormányzati portálon olvasható önéletrajza szerint a miniszteri biztos korábban az Európai Parlament elnökének

jogi tanácsadója

volt.

(via 24.hu)

Valódi Hírek