Dávid Ferenc: Útlevél „diplomatáknak”

Vélemény.

162 kilométer per órás sebességgel száguldott Lénárd András az Arad megyei Nagylak közelében az autópályán – azon a szakaszon, ahol egyébként százas korlátozás van érvényben. Gyorshajtását regisztrálták, majd a Csíki Sör alapító-tulajdonosa diplomata-útlevéllel próbált kibújni a felelősség alól. A különleges dokumentumot azóta már visszavonta tőle Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 2024. február 22-én államtitkára (Magyar Levente) egy parlamenti kérdésre válaszolva közölte, hogy miért adtak korábban diplomata-útlevelet Lénárd Andrásnak.

A kérdést Vadai Ágnes képviselő asszony tette fel a külgazdasági és külügyminiszternek: „Milyen indokkal kapott Öntől diplomata-útlevelet az arra most már méltatlan Lénárd András?” A semmitmondó államtitkári válasz:

„A külgazdasági tevékenység sikerének előmozdítása érdekében kapott diplomata útlevelet Lénárd András”.

Röviden felsorolom, hogy kik jogosultak diplomata-útlevélre:

  • a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, valamint a Legfelsőbb Bíróság elnöke;
  • az országgyűlési képviselő és az Európai Parlament magyarországi képviselője;
  • az országgyűlési biztos, a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese, a legfőbb ügyész és helyettesei, az Alkotmánybíróság tagja, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnökei;
  • a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár;
  • a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium diplomáciai vagy konzuli ranggal rendelkező munkatársa, a Magyar Köztársaság diplomáciai képviselete diplomáciai személyzetének tagja, a Magyar Köztársaság konzuli képviselete konzuli tisztviselője, nemzetközi jogon alapuló diplomáciai kiváltságot és mentességet élvező egyéb személy, diplomáciai és konzuli futár;

fent megjelölt személlyel hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élő házastársa, eltartott gyermeke.
Kizárólag utazásának időtartamára érvényes diplomata-útlevelet kaphat továbbá az a személy is, aki a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke vagy a külpolitikáért felelős miniszter megbízásából diplomáciai küldetéssel utazik külföldre, továbbá az, akinek az útlevéllel történő ellátását rendkívül indokolt esetben az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter javaslatára a külpolitikáért felelős miniszter engedélyezte. (forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala)

A csíkszentsimoni Lixid Project SRL ellen (a Csíki Sör gyártója) csődeljárás van folyamatban, gazdasági sikeressége megkérdőjelezhető. A cégnek háromszor akkora adóssága van, mint az éves forgalma, működése évek óta gazdaságtalan.

Az adósságállomány 94,1 millió lej volt 2022 végén, vagyis 7,2 milliárd forint.

A Magyarországon bejegyzett – mindössze 14-15 főt foglalkoztató – Csíki Sör Magyarország Kft. nettó árbevétele pedig alig haladja meg a 1,5 milliárd forintot. A képviselő asszony kérdésére nem kaptunk érdemi választ, mivel Lénárd sörös vállalkozásai semmiféle „sikeres külgazdasági tevékenységet” nem szolgálnak. Adósság, veszteség, csőd – ezzel summázható Lénárd sörbiznisze.

Tehát a Nyugati Fény hasábjain ismét fel kell tenni a kérdést:

kinek és milyen megfontolásból ad Magyarország külgazdasági és külügyminisztere speciális igazolványt?

Korábban egy ismert focista részesült diplomata útlevélben, később megtudhattuk, hogy egy sörmanufaktúra száguldozó tulajdonosa is méltó volt erre a kivételes személyi okiratra. Az rendben van, hogy bevonták Lénárd diplomata útlevelét, de az elfogadhatatlan, hogy a külügyi tárca vezetője szinte nemesi kiváltságként osztogatja ezt a különleges útiokmányt! Boldognak, boldogtalannak, sikeresnek, sikertelennek. Válogatott labdarúgónak, gyorshajtó sörgyárosnak! Ki érti ezt?

Dávid Ferenc

Valódi Hírek