Dagad a botrány: Mellár Tamás súlyos döntést hozott Balog Zoltán miatt

Ezt már nem vette be a gyomra.

Mellár Tamás parlamenti képviselő, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke kilép a Magyarországi Református Egyházból. Döntését azzal indokolta, hogy az a Balog Zoltán, aki segített elnöki kegyelmet adni a ped0filbotrány érintettjének, megtartotta püspöki tisztségét.

Ebben pedig az egyház vezetése is támogatta.

Beszámoltunk arról, hogy szimpátiaszavazást tartottak Balog Zoltánról a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalában.

A református püspököt kedd délelőtt rendelték be, hogy egy úgynevezett esperes-gondnoki értekezleten számoljon be arról, pontosan milyen szerepe volt a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének kegyelmi ügyében.

A meghallgatást követően szavaztak arról, hogy Balog maradhat-e a zsinat lelkészi elnöke. Többségben voltak az igenek, 86 százalék a püspök mellé állt.

Balog Zoltán

Mellár Tamás posztját változtatás nélkül közöljük az alábbiakban:

„Sajnálattal vettem tudomásul, hogy Balog Zoltán püspök, a Magyar Református Egyház feje, miután beismerte, hogy hibázott, amikor támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét és egyetértett azzal, hogy súlyos bűnei ellenére kegyelmet kapjon, mégsem mondott le tisztségéről.

És ugyancsak sajnálattal vettem tudomásul azt is, hogy a történtek ellenére a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalának vezetősége bizalmat szavazott neki. Így továbbra is hivatalában maradhat, változatlanul ő vezetheti a magyarországi református közösséget.

Nos, ezek után nekem semmi keresnivalóm nincs a ped0fil védelmezők vezetése alatt álló Magyar Református Egyház közösségében. Ezennel egyházközségi tagságomat felmondom. Fájó szívvel teszem ezt meg, mert sok évtizeden keresztül voltam hű tagja a református egyháznak.

Édesanyámtól kaptam az indíttatást, aki nagy türelemmel és kitartással plántálta belém a hitet. Rendszeresen jártam a templomba, még akkor is elmentem, amikor nem sok kedvem volt hozzá.

De muszáj volt, mert én voltam a kántor édesapám segítője, mivel én kezeltem a templomi orgona fújtatószerkezetét. Felnőtt koromban több gyülekezetnél is presbiter lettem, majd Zengővárkonyban a gondnoki feladatokat is elláttam egy időben.

A lehetőségeimhez mérten mindig próbáltam támogatni a helyi református egyházközséget.

Az elmúlt években azonban egyre nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy valami baj van az egyházi vezetéssel.

Egyre erőteljesebben kezdett politizálni, és kritika nélkül támogatni az Orbán-kormányok tevékenységét

Az egyházi vezetők rendre arra hivatkoztak, hogy ezt a kormányt kell szeretni, mert ez sokkal több támogatást ad, mint a korábbi kormányok. Elfeledni látszottak tehát azt az alapigazságot, hogy nem lehet egyszerre két urat is szolgálni.

És ezzel a gondjaikra bízott református közösségekre is negatív befolyást gyakoroltak, és gyakorolnak máig is.

Nem tudom, hogy miként fognak elszámolni tetteikkel a református egyház vezetői. Persze, ameddig a NER-rendszer fennmarad, addig nem is fogják rajtuk számonkérni az elvtelen magatartásukat.

De nem fogják megúszni a számonkérést, előbb-utóbb meg kell állniuk az Úr ítélőszéke előtt. Most még tart a kegyelmi időszak, még nem késő megbánni a bűneiket és az igazak oldalára állni.”

(Mellár Tamás / Facebook)

Valódi Hírek