Most érkezett: Rendkívüli ügyekben dönt kedden az Országgyűlés – itt vannak a részletek

Újból módosítják az Alaptörvényt.

A „nemzeti szuverenitás védelmével” kapcsolatos törvényjavaslatokat tárgyalja kedden az Országgyűlés. A napirend szerint az ülés 8 órakor a napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Az MTI közlése szerint együttes általános vitát tartanak a kormányoldal által benyújtott három,

a nemzeti szuverenitás védelmével kapcsolatos javaslatról.

A kormány kezdeményezte az Alaptörvény tizenkettedik módosítását, amelynek értelmében az alkotmányos önazonosság védelme érdekében egy „független” szerv jön létre.

Az Alaptörvény módosításával lehetővé válik, hogy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjainak alapvető jogait és kötelezettségeit a kormány törvény helyett kormányrendeletben szabályozza. Mint megírtuk, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) ezzel kapcsolatban felszólította Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest az Alaptörvény-módosítás visszavonására, ugyanis szerintük megfosztani a honvédeket, egy eddig Alaptörvény által garantált alapjoguktól, nemcsak elfogadhatatlan, hanem

nemzetközi szerződéseket is súlyosan sért.

A digitális állampolgársággal kapcsolatban az alkotmánymódosítás rögzíti, hogy az ügyek digitális intézéséhez az állam mindenki számára egy egyedi, tartós azonosítót biztosít, amely általánosan használható, és mindenki önként döntheti el, hogy használja-e.

A fideszes és KDNP-s képviselők által benyújtott, a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvényjavaslat elemző, értékelő, javaslattevő és vizsgálati tevékenységet folytató, „autonóm államigazgatási szervként” hozná létre

a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Azt írták, „a szervezet feladata lesz, hogy feltárja és vizsgálja a más állam, külföldi szerv, szervezet érdekében végzett érdekképviseleti, dezinformációs, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységeket – ha azok Magyarország szuverenitását sérthetik vagy veszélyeztethetik – , valamint azon szervezeteket, amelyek külföldről támogatott tevékenysége a választások, illetve a választói akarat befolyásolására, vagy ilyen tevékenységek támogatására irányul”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal új fejezetet fog alkotni a központi költségvetésben, ezért tárgyalja az Országgyűlés a központi költségvetés címrendjének a Szuverenitásvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását.

Szintén kormánypárti képviselők kezdeményezték a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények módosítását. Az előterjesztés szigorítani javasolja a fiatalkorúak dohánytermékkel történő kiszolgálásának szankcióit, továbbá szabályozná az izolált vagy távoli beruházási területeken dolgozó munkavállalók hozzáférését a dohánytermékekhez.

KDNP-s képviselők javasolják a gyermek után járó pótszabadság biztosításának feltételeivel összefüggésben

a Munka törvénykönyvének módosítását.

Ha az előterjesztést elfogadják, a gyermekek után járó pótszabadságot – bizonyos megszorításokkal – a munkáltató a munkavállaló által megjelölt időpontban köteles kiadni.

Kapcsolódó:

https://nyugatifeny.hu/2023/11/22/kozosen-tiltakozik-az-ellenzek-negy-partja-kocsisek-sulyos-torvenye-ellen

Valódi Hírek