Lázad a Magyar Orvosi Kamara, ezt a jogsértést nem hagyhatták szó nélkül

Ezt követelik az államtitkártól.

Jogsértően rendelik ki munkavégzésre az orvosokat

írta a Jenei Zoltán országos kórházi főigazgatónak címzett levelében Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

A szabálytalan kirendeléseket augusztus végén már jelezte a MOK Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnak, de a helyzet azóta sem változott.

A szakmai szervezet szerint a központi egészségügyi intézmények az irányításuk alá tartozó városi kórházakba

44 napot meghaladó időre írásbeli utasítás, az ígért törvényi szabályozás alkalmazása nélkül irányítanak át orvosokat

eredeti munkahelyüktől eltérő telephelyre, más helységekbe munkavégzés céljából, osztályos orvosi, ügyeleti feladatokra, miközben az államtitkár korábbi jogértelmezése szerint erre nincs lehetőség.

Az orvosok az államtitkártól a jogszabályi környezet félreértésekre alkalmat nem adó módosítását kérték, Jenei Zoltán országos kórház-főigazgatótól pedig azt, hogy hívja fel az intézményvezetők figyelmét arra is, hogy a rezidensek átirányítása csak a szakképzési programukat nem sértő módon történhet.

A MOK a szakmai felelősségbiztosítás körüli bizonytalanságok miatt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatójának is küldött levelet.

Csató Gábornak írva azt sérelmezték, hogy az OMSZ egyik területi szervezete szerint ha az OMSZ háziorvosi/ házi gyermekorvosi részvétellel működtetett ügyeletein valakit kár ér az orvosnak felróható magatartás következményeként, és a biztosító a kárt nem téríti meg, akkor a szakmai felelősségbiztosítás ellenére a kár összegét

az OMSZ jogosult az orvosra hárítani.

Ez az orvosi kamara szerint nagyfokú bizonytalanságot, bizalmatlanságot okoz.

Valódi Hírek