Bayer Zsolt teljesen elborult, káromkodva őrjöngött az EU döntése miatt

A szóhasználata példa nélküli volt.

Válogatott káromkodásokat és jelzőket használva írt Bayer Zsolt az Európai Bizottság és a 21 modellváltott magyar egyetem rektorainak meghallgatásáról a Bádog blogra. Elmondása szerint az egy órás beszélgetésen három bizottsági tag – egy dán, egy francia és egy olasz – vett részt.

A dán résztvevő szerint Magyarországon a tudományos kutatások a kormány érdekei mentén alakulnak. Ezt cáfolta egy magyar rektor azzal, hogy az egyetemeken a pályázatokat közvetlenül az EU-hoz adják be, így a kormány nem is tud azok tartalmáról.

A francia bizottsági tag szerint azonban Magyarországon sérül a tudományos kutatás szabadsága. Mikor a következtetés okait kérdezték, a bizottság közölte, lejárt az egy óra, és elköszönt a magyar rektoroktól.

Bayer megfogalmazásában sokkal erősebb jelzőkkel illette a résztvevőket. Még önmagát is felülmúló durva trágárságokkal szitkozódott.

helyet kapott a blogjában egy

mosdatlan, ápolatlan dán szörnyeteg„,

továbbá defterdárokról (török adószedőkről — a szerk.) és szpáhikról is írt,

valamint története végét úgy zárta:

„Tessék mondani, nem teljesen mindegy, hogy ezek az ócska sz*rzsákok mit akarnak, mit mondanak, mik az igényeik?

Nincs itt az ideje végre elzavarni mindet az anyja …ba?”

Bayer szerint a szovjetek ehhez képest „kócos kis ministránsfiúk” voltak, valamint Brüsszelt, az EU-t, Washingtont és Nyugatot összességében aljas, undorító gazembereknek titulálta.

Ahogy korábban megírtuk, a 21 érintett egyetem vezetője jóvátételt kért a becsületbeli és anyagi károkért, miután a Bizottság javaslata szerint kihirdetett tanácsi határozat alapján a modellváltáson átesett egyetemek hallgatói és oktatói nem vehetnek részt az Erasmus-programokban.

(badog.blogstar.hu/Nyugati Fény)

Valódi Hírek