Nyomorgott, éhezett a nő, mert jogszerűtlenül megvonták az ellátását – Majd megnyerte a pert, mégsem fizetik ki

Lakatosné Jutka végrehajtást indított a kormányhivatal ellen, mert nem akarják kifizetni a jogos jussát.

A Város Mindenkié csoport aktivistája, Lakatosné Jutka végrehajtási eljárást indított a fővárosi kormányhivatal ellen.

A hajléktalan nőt képviselő Utcajogász közlése szerint Lakatosné Jutkát a kormányhivatal 2016 márciusában jogszerűtlenül zárta ki az aktív korúak ellátásából, ami neki és férjének a havi jövedelme jelentős részét jelentette.

A nő a határozat ellen fellebbezett, a fellebbezést másodfokon elutasították. Itt az Utcajogász szerint a kormányhivatal újabb jogsértést követett el, mert még csak meg sem próbálta kézbesíteni az AVM aktivistája részére a másodfokú határozatot.

Az Utcajogász közleménye szerint amikor a nő erről – hónapokkal később – tudomást szerzett, közigazgatási pert indított, amit megnyert. A közigazgatási bíróság kimondta, hogy

a kormányhivatal megsértette Lakatosné Jutka tisztességes eljáráshoz való jogát,

de a közigazgatási bíróság ezen túl a sérelmet orvosolni nem tudta, azt a kormányhivatalnak kellett volna.

A kormányhivatal azonban akkor is hallgatott, és az Utcajogász, illetve Lakatosné Jutka egyezségi ajánlatára – ami a jogszerűtlenül elvont ellátás utólagos megfizetéséről szólt volna – nem válaszoltak.

Lakatosné Jutka

Az AVM aktivistája ezek után kénytelen volt polgári pert indítani, amiben már nemcsak az elmaradt ellátást követelte, hanem személyiség jogai megsértése miatt sérelemdíjat is, és azt, hogy a kormányhivatal adjon elégtételt.

Erre az szolgált alapul, hogy az évekig tartó jövedelemkiesés az emberi méltóságát súlyosan sértő helyzetekbe sodorta, sokszor éhezett, szorongott, és mindez a kormányhivatal jogsértése miatt történt.

A polgári pert első- és másodfokon is megnyerte. A bíróság kimondta, hogy Lakatosné Jutkát a szociális ellátás lehetőségétől mind az első, mind a másodfokú határozat (a kormányhivatal által hozott) jogszabályi alap nélkül vonta el. Kimondta továbbá, hogy az éhezés, a nélkülözés ilyen szintje a személyiségi jogok szükségszerű sérelmét eredményezi.

Az Utcajogász közleménye szerint

„különösen cinikusnak érezi, hogy a kormányhivatal még most, három évi pereskedés után sem teljesít, hanem végrehajtás indítására kényszeríti Jutkát. Elfogadhatatlan, hogy egy nélkülöző, kiszolgáltatott embernek három évet kell várnia, hogy megkapja az államtól azt ami megilleti, és a létező összes hatósági és bírósági eljárást végig kell csinálnia, úgy, hogy az állam járt el jogsértően.”

A közlemény végül hozzáteszi, hogy az Utcajogász reméli, a bírósági végrehajtói kar olyan hatékonyan szerez érvényt a követelésének, ahogy a kilakoltatásokat foganatosítja.

(via Mérce)