Most készül kitörni az eddigi legbrutálisabb botrány: Orbánék friss húzásától még a fideszesek is kiakadnak

A Fidesz a gyermekvédelem területén alkotott ismét „hatalmasat”.

Az egyházi személyeknek nem kellene jelenteniük a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeket, amennyiben azokról gyónás során szereznek tudomást. Ez áll a kormányzó párt által nemrég benyújtott törvénymódosító javaslatban, amely már meg is jelent a parlament honlapján.

A dokumentum szerint

„a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a jelzési vagy együttműködési kötelezettség elmulasztásának következménye valamennyi gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagra tekintettel egységessé válik azzal, hogy

a gyónási titok körében megismert információk kivételt képeznek majd ez alól,

tekintettel arra, hogy ezen vallási tevékenység végzése kívül esik a közfeladatellátás körén, azzal összefüggésbe nem hozható, szemben más hivatásokhoz fűződő titoktartási kötelezettséggel.

Hasonlóan felmentést ad a büntetőeljárásról szóló törvény is a tanúkénti kihallgatása alól annak az egyházi személynek, akinek és amire vonatkozóan hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn.”

Eszerint adott esetben

tanúként sem hallgathatják ki az érintett egyházi személyt,

mivel őt hivatásánál fogva titoktartásra kötelezték. Erre hivatkozik a Fidesz által benyújtott módosító javaslat.

Kapcsolódó: Rátapostak a vészcsengőre a szakértők: Már Pintérék sem maradhattak csendben

A Fidesz és a DK gyermekvédelem kapcsán tett javaslatairól

A gyermekvédelemmel kapcsolatos törvényjavaslatokat és az azzal összefüggő Alaptörvény-módosítást tárgyalta múlt keddi ülésén az Országgyűlés. Általános vita zajlott a kormánypárti képviselők által benyújtott, „a gyermekek védelme érdekében” megalkotott egyes törvények módosításáról, az internetes p0rn0gráf tartalmak elérhetőségének korlátozásáról, valamint egyes kereskedelmi szolgáltatásokkal és reklámtevékenységgel összefüggő törvények módosításáról.

Kapcsolódó: Rendkívüli ügyek kerülnek terítékre kedden a parlamentben

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció politikusa nemrég hangsúlyozta, hogy a Fidesznek meg kell szavaznia a DK gyermekvédelmi javaslatát, ha harcolni akar a ped0fíłia ellen. A Demokratikus Koalíció gyermekvédelmi kezdeményezése szigorítaná a ped0fiłok és segítőik büntetését, örökre eltiltaná őket a gyermekek közeléből.

A párt emellett független, szakértőkből álló bizottság felállítását sürgeti, hogy az kivizsgálja az állami és egyházi intézményekben történt visszaéléseket. Továbbá a jelenleg Rogán Antal propagandaminisztériumára fordított több mint 500 milliárd forintból egy átfogó gyermekvédelmi programot hajtanának végre.

Arató hozzátette, hogy megdupláznák a gyermekvédelemben dolgozók bérét, a családi pótlékot, valamint több állami támogatást biztosítanának a szakellátásra, a bentlakásos intézmények működtetésére és az önkormányzatok gyermekvédelmi feladataira. Mindemellett növelnék az állami gondozott fiatalok életkezdési támogatását – összegezte a DK politikusa.

Kapcsolódó:

Arató Gergely: A Fidesznek meg kell szavaznia a DK gyermekvédelmi javaslatát, ha harcolni akar a ped0fília ellen!

Valódi Hírek