Óriási fordulat: Leverték Pintér Sándorék rabláncait a diákok

Mérföldkőhöz érkeztek.

A november 29-én megrendezett Budapesti Diákparlament kivételes eredményeket ért el. A Budapesti Diákparlament látja el a budapesti köznevelési intézményekben tanuló diákok legitim érdekképviseletét, amelyet a magyar kormányzat is elismer. A Belügyminisztérium által megszervezett Budapesti Diákparlament

egy önálló Fővárosi Diákönkormányzat felállításáról döntött az ülésén

– tájékoztatta lapunkat közleményében Cserneczky Balázs, Budapest képviselője az Országos Diáktanácsban.

Közölte: továbbá módosította az ügyrendjét, ezzel megszüntetve a Belügyminisztérium önkényes jogát, hogy az évente megrendezett Budapesti Diákparlament ügyrendjét igényeinek megfelelően alakítsa évről évre.

Az Országos Diáktanács képviselője tudatta, emellett több precedens értékű határozatot is elfogadtak.

„A budapesti tankerületi fenntartású iskolák fenntartását vegye át a Fővárosi Önkormányzat. Nem kívánjuk, hogy a kormányzat által kinevezett tankerületi vezetők felügyeljék iskoláink működését, az elnyomás és a retorzió eszközeit felhasználva korlátozzák az intézményeink és ezáltal

a diákság szabadságát”

– hívták fel a figyelmet.

Emellett közölték, a Budapesti Diákparlament megtárgyalta, és elfogadta a Fővárosi Diákönkormányzat (FDÖ) Alkotmányát is.

Az Alkotmány bevezetőjében így fogalmazta meg célját a Fővárosi Diákönkormányzat:

  • „A FDÖ képviseli, a Budapesten működő, a köznevelési törvény hatálya alá tartozó intézményben tanuló diákok érdekeit,
  • elősegíti a diákság jogainak gyakorlását,
  • rendezvényeket szervez
  • és a Fővárosi Diákparlament által elfogadott határozatok megvalósulásáért dolgozik,
  • a demokratikus és jogállami elveknek megfelelően.”

„Mérföldkőnek tartjuk,

hogy egy hivatalos fórum, egy autonóm diák-érdekképviseleti szerv felállításáról döntött, amely a jövőben a budapesti diákokat önállóan tudja képviselni, annak ellenére, hogy az Oktatási Hivatal munkatársai többször közbeavatkoztak az ülésen, hogy megakadályozzák a Fővárosi Diákönkormányzat felállítását.

Az ülés további érdekes, és felháborító pillanata volt, amikor a szervezésért felelős Oktatási Hivatal munkatársai, a Belügyminisztérium szigorú szabályaira hivatkozva vita, és szavazás nélkül elutasították az ülés sajtónak való megnyitására vonatkozó ügyrendi javaslatokat”

– írták.

Cserneczky Balázs közölte, az ülés elején, mint a Budapest Országos Diáktanács képviselője beszámolót tartott az Országos Diákparlament és az Országos Diáktanács (ODT) munkájáról. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, amit Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár osztott meg velük az ODT szeptemberi ülésén, „a hosszú távú oktatásról alkotott víziójából”.

„Az a terv,

(…) hogy az elkészült tankönyvek mellé minden frontális anyagot felvegyünk (…) és ha ez meglesz, akkor egyébként tényleg igaz-e, hogy azzal kell a 45 percben égetnünk az időt, hogy a tanár ugyanezt elmondja személyesen? (…)

Ha én az állam szemével nézem, (…) azért fizessek, hogy elmondja 8 ezer magyartanár ugyanazt, amit egyébként már szuperül felvettem? (…) Vagy azt mondjam, hogy kedves kollégák, véget ért a frontális oktatás korszaka. Én ezt nagyon várom, hogy így legyen”

– idézték a Maruzsa Zoltán által elmondottakat, amellyel kapcsolatban jegyezték meg.

„Tehát ha a belügyön múlik, 5-10 év múlva nem a tanároktól fogjátok megtanulni, ti diákok a tananyagot, hanem otthon, videókról. Az iskolában pedig majd megbeszélitek a tanárokkal a kérdéseiket.

Egyszerre költséghatékony és modern megoldás.”

A hitelesítést követően az Oktatási Hivatal is nyilvánossá fogja tenni az ülés jegyzőkönyvét, amely tartalmazni fogja a küldöttek felszólalásait is – közölték.

Kapcsolódó:

https://nyugatifeny.hu/2023/11/29/bekovetkezett-a-pinteri-remalom-kicsavartak-a-belugyminiszter-kezebol-az-iranyitast-a-diakok

Valódi Hírek