Súlyos pofon: A neves teológus irgalmatlanul kiosztotta a Horthy Miklóst éltető Lázár Jánost

Nem finomkodott.

Megírtuk, hogy Horthy Miklós újratemetésének 30 éves évfordulóján járt Lázár János Kenderesen, aki méltatta is az egykori kormányzót.

„Manapság a politikában a mellébeszélésnek, sunnyogásnak, a hazudozásnak és a gyávaságnak nagy divatja van. Én azt gondolom, hogy világosan és egyértelműen kell beszélni: ma, akik itt összejöttünk, azok tisztelik Horthy Miklóst és emlékét”

– fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.

Lázár kijelentéseiből óriási botrány lett, az elhangzottakra szinte azonnal reagált Frölich Róbert, országos főrabbi, majd pedig David Pressman, amerikai nagykövet is megszólalt az ügyben. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) Lázár János beszédére közleményben reagált. A szervezet hangsúlyozta: a volt kormányzó kritikátlan dicsőítése történelemhamisítást jelent.

Csütörtökön délután Perintfalvi Rita teológus szólalt meg az üggyel kapcsolatban, aki Facebook-oldalán tett közzé egy hosszabb bejegyzést arról, miért terheli Horthy Miklóst felelősség a magyar zsidók halála kapcsán, valamint felhívta rá a miniszter figyelmét, hogy „vannak történelmi bűnök, amelyeket nem lehet sem relativizálni, sem pedig rehabilitálni”.

Bejegyzését változtatások nélkül alább közöljük:

„🤞Üzenet Lázár Jánosnak: AZT, AKI SOKEZER ZSIDÓ HONFITÁRSUNK HALÁLÁÉRT FELELŐS, ÉGBEKIÁLTÓ BŰN REHABILITÁLNI!

Lázár János szerint Horthy Miklós »kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona« volt. Ezek az egyoldalúan dicsőítő, szinte már himnikus jelzők Horthy újratemetésének 30. évfordulóján hagyták el az építési- és közlekedési miniszter száját Kenderesen.

Mélységesen megértem Fröclich Róbert főrabbi és összes zsidó honfitársam felháborodását, amihez katolikus teológusként szeretnék csatlakozni. És

szeretném felhívni Lázár János figyelmét arra, hogy vannak történelmi bűnök,

amelyeket nem lehet sem relativizálni, sem pedig rehabilitálni. Még egy ún. »keresztény demokrácia« égisze alatt sem. Soha. A holokauszt, héber megfelelője soá, – amely teljes pusztulást, kiirtást jelent – , azt a népirtást jelöli, melyet a n*ci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt hajtottak végre azok, akik elhitték azt az ideológiai maszlagot, hogy létezhet egy felsőbbrendű faj, amelynek joga, sőt erkölcsi legitimációja van kiirtani bárkit, akit valamilyen oknál fogva nem tart ebbe a fajba tartozónak.

Ennek a pusztító ideológiai méregnek lett az eredménye mintegy hatmillió európai, zsidó származású ember borzalmas halála. S ebből sokezer honfitársunk halálért bizony maga a Lázár János által teljesen kritikátlanul felmagasztalt

Horthy Miklós személy szerint és teljes mértékben felelős!

Ezt pedig soha nem lehet neki sem elfelejteni, sem megbocsátani!

De nézzünk néhány történelmi tényt!

Horty Miklós – ahogy Fröchlich rabbi is idézi – meggyőződéses antiszemita volt. »Ami a zsidókérdést illeti, én egész életemben antiszemita voltam, zsidókkal sohasem érintkeztem« – írta saját maga Teleki Pálnak 1940-ben. S meggyőződéses antiszemitaként aláírta 1938–1942 között az összes, azaz 21 db eléje terjesztett zsidótörvényt. Egyszer sem élt a jogával, hogy mérlegelés végett visszaküldje a törvénytervezeteket az országgyűlésnek.

A Horthy korszak nemzeterkölcsöt romboló hatása eleinte abban mutatkozott meg, hogy sokan nem csupán közömbösen végignézték a zsidók jogfosztását, hanem kifejezetten a kirekesztés ujjongó haszonélvezőivé váltak, hiszen lehetőségük nyílt arra, hogy »törvényesen« megigényeljék a szomszéd üzletét, irodáját, földjét, bútorát, ha az történetesen zsidónak minősült.

És Horthy nem tett ez ellen semmit!

Hagyta, hogy a magyar emberek egy részének lelkében teljességgel eluralkodjon a gonoszság. Pedig hívő keresztény emberként mindent meg kellett volna tennie, hogy megállítsa ezt a gyűlöletspirált. De nem tette meg! Ezért bizony ő a felelős!

Sőt, államfői felelőssége lett volna annak a megakadályozása is, hogy a magyarság egy része olyan mélyen elaljasuljon, hogy amikor Adolf Eichmann és alig 150 fős »zsidótlanító« kommandója megkezdte tevékenységét, rekordot tudott dönteni Magyarországon. Ugyanis ilyen rövid alatt sehol sem tudtak annyi embert a megsemmisítő táborokba küldeni, mint éppen Horthy Magyarországán!

1944 »Április 5-én hatágú sárga csillagot varrattak a zsidókkal ruháikra, április 15-től már megfosztották vagyonuktól és gettókba, téglagyárakba zárták őket, május 14-től pedig vagonokba zsúfolva megkezdték a tömeges deportálásukat. Nyolc hét alatt közel 440 ezer magyar állampolgárt szállítottak a halálba« (Molnár Judit).

Hogy volt mindez lehetséges? Hát úgy, hogy a n*ci propaganda addigra már annyira átmosta az emberek agyát és a sokan egyszerűen élvezték az érdem és munka nélkül megszerzett vagyont, pozíciót, előnyöket, hogy a lehető legnagyobb lelkesedéssel fogadták el és hajtották végre a »kormány rendeleteit, utasításait a megkülönböztető sárga csillagtól, a numerus nulluson, a vagyonösszeíráson és -zároláson keresztül a gettósításig és a deportálásig«.

»Közigazgatási alkalmazottak, csendőrök, rendőrök, orvosok, bábák, tanárok, muzeológusok, könyvtárosok, MÁV alkalmazottak tízezrei« tettek meg mindent azért, hogy a népirtás a lehető legproduktívabb módon mehessen végbe hazánkban. (Molnár Judit)

És Horthy Miklós kormányzó ez ellen sem tett semmit!

Hagyta, hogy egy nemzet jó részének – tisztelet az ellenállóknak (!) – erkölcsét, jellemét és becsületét pusztítsa el az a gyilkos ideológia, ami most újra virágozni kezdett Európában és sajnos hazánkban is. És mindezért Horthy felelős!

Azért viszont Lázár János a felelős,

ha egy Horthy-t ilyen módon igyekszik rehabilitálni és tisztára mosni. Ferenc pápa szavait ajánljom figyelmébe, hogy miért lenne fontos a tiszta és világos emlékezet:

»Az emlékezés az emberség jele, a civilizáció kifejeződése, és egy jobb, békés és testvéri jövő megteremtésének feltétele. Emlékezni azt is jelenti, hogy vigyázunk, hogy ezek a dolgok ne történhessenek meg újra. Kezdve az ideológiai elképzelésektől, melyek egy népet akarnak megmenteni, s végül egy népet és az emberiséget pusztítják el. Figyeljünk oda arra, hogyan kezdődött ez az út, mely a halálhoz, a népirtáshoz, a brutalitáshoz vezetett« (Ferenc pápa).

A szavakkal kezdődik minden. S a szavakon múlik minden. A szavak a tömeghipnózis eszközei. Tudnak építeni és gyógyítani, de tudnak gyilkolni is.

Aki államférfiként ezt nem ismeri fel, az nem lehet »kivételes«.

Aki hagyja, hogy egy nemzet így elaljasuljon, az nem »igaz hazafi«. S aki nem a nemes célokért és az emberiség javáért harcol, az soha nem lehet »hős« katona.

És ez nem csupán Horthy Miklósra vonatkozik, hanem Lázár Jánosra is.

A cikkhez használt forrás a hozzászólásoknál található.”

(Perintfalvi Rita/Facebook)

Valódi Hírek