Kiderült: Nagyon ráfázhatnak a friss nyugdíjasok az új szabályok miatt

Itt vannak az új rendelkezések.

A munka törvénykönyve januári változásával új szabadságfajta jelent meg, és változtak meglévő szabadságfajták szabályai is. Ezek hatással lesznek a nyugdíjalapot képező szolgálati időre, azonban nem mindegyik időtartamot számítják majd fel a nyugdíj megállapítása esetén. Ilyen a gondozói szabadság – írta az ado.hu.

A munka törvénykönyve januári módosításával több új szabadidő-kedvezményt is bevezettek a munkavállalók részére, amelyek a jogszabályban a pótszabadság, illetve a mentesülés a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól esetkörében lelhetők fel.

Molnárné Balogh Márta tb-szakértő felhívta a figyelmet, hogy tíz munkanap apasági szabadság jár, a vér szerinti, illetve az örökbefogadó apának a gyermek születése után, illetve az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően. Az apasági szabadság alatt annak első öt munkanapjára a távolléti díj, második öt munkanapjára a távolléti díj negyven százaléka illeti meg a munkavállalót.

Ezek értelmében az apasági szabadság szolgálati időnek is minősülhet.

Új elemként jelenik meg a szülői szabadság igénybevételének lehetősége. Az erre vonatkozó rendelkezés szerint a munkavállalót gyermeke hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg. A szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon.

A szülői szabadság alatt a távolléti díj tíz százaléka illeti meg a munkavállalót, amely összeget csökkenteni kell a részére megfizetett gyed, illetve gyes összegével. A szülői szabadság, mint a munkavállalót megillető szabadság biztosítási időnek, tehát szolgálati időnek is minősül.

Amennyiben a szülői szabadságot a gyedben, gyesben részesülő szülő igényelné, részére a gyed, gyes időtartama már egyébként is szolgálati időt jelent.

Szintén újdonság a gondozói szabadság, ami a „Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól” esetkörében került meghatározásra

nem fizetett távollétként.

Súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozó, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személy részére nyújtott személyes gondozás céljából évente öt munkanapra mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól – áll a rendelkezésben.

Ez az időtartam viszont már nem minősül számára szolgálati időnek.

(24.hu nyomán)

Valódi Hírek