Döntöttek: Lesöpörték az asztalról a kérdéseket, ugrott a győri akkumulátorgyárról szóló népszavazás

Egyhangúlag határoztak erről.

Elutasították Pollreisz Balázs akkumulátorgyárral kapcsolatos népszavazási kérdéseit Győrben,

a bizottság nem tartotta egyértelműnek őket,

márpedig a bizottsági elnök szerint ez elvárás mind a közgyűlés, mind a választópolgárok részéről.

Győr 10 milliárd forintos kölcsönt kapott az ipari park bővítésére, a gyanú szerint akkumulátorgyárnak szánják a területet. Győrszentiván mellé tervezik, ezért a település lakói 5585 aláírást gyűjtöttek a projekt ellen, tüntetést és lakossági fórumot szerveztek, valamint 16 milliót gyűjtöttek, hogy az önkormányzattól független légszennyezettségi mérést végezhessenek.

„Akarja-e Ön, hogy Győrben akkumulátorgyár létesüljön?”

– ez volt az MSZP-s önkormányzati képviselő első kérdése, amelynek hitelesítését egyhangúlag megtagadta a Helyi Választási Bizottság.

A dr. Gál Miklós által elnökölt ismertette, hogy kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben lehet helyi népszavazást kezdeményezni és az egyértelműség feltételeit tisztázta.

A „létesít” szócska okozta a problémát, valamint a hely- és időbeli meghatározás is hiányzott szerintük, továbbá

a „Győrben” szót pongyolának (!) tartották,

és időbeli korlát sem volt benne az indoklás szerint.

Továbbá a bizottság arról is írt, hogy a választópolgároknak nem kötelességük tudni, milyen hatása van egy akkumulátorgyárnak, amelynek vizsgálata a kormányhivatal feladata, így

még egy sikeres népszavazás után sem tudna dönteni a közgyűlést a továbbiakról.

Pollreisz szerint a megfogalmazás pont azért „ilyen egyszerű„, mert máshol is az egyértelműség kérdésével utasították el az akkumulátorgyáras népszavazásokat.

Második kérdése:

Egyetért-e Ön azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város önkormányzata ne kezdeményezzen kisajátítási (szerk.) eljárást a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított Győri Ipari Park bővítése céljából?

A képviselő szerint ez egyértelmű és a közgyűlés hatáskörébe tartozik, valamint így a gazdák kezében a döntés, hogy kinek adják el földjeiket.

A bizottság elnöke szerint azonban „magasabb rendű jogszabály” van érvényben a kérdésnél, ezért erről sem határozhat a közgyűlés, mivel a beruházásért a főispánon keresztül a kormány felel.

Pollreisz emlékeztette őket, hogy a jegyző korábbi közlése szerint

az önkormányzatnak nem muszáj kisajátítással megszerezni a földeket,

ezért úgy értelmezte, hogy a közgyűlés is dönthet a kérdésben.

(ugytudjuk.hu nyomán)

Valódi Hírek