Krisztusi parancsokat emlegetve köszöni meg Kásler Miklós a pedagógusok munkáját

És átadják a gyerekeknek nemzeti hagyományainkat.

Minden iskolaigazgató megkapta csütörtökön Kásler Miklósnak, az EMMI miniszterének levelét, amelyben a pedagógusok munkáját meglehetősen sajátságos módon köszöni meg.

A miniszter karácsony alkalmából egy már-már templomi prédikációnak is beillő levelet produkált, amelyben megköszöni a pedagógusoknak, hogy „az év minden napján a krisztusi parancsoktól vezérelve, kitartóan, alázattal, legjobb tudásuk szerint teljesítik küldetésüket a magyar oktatásért, a magyar ifjúságért”.

A levelet változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Pedagógusok, Óvodapedagógusok!

Az emberiség történelmében Krisztus születése valódi fordulópontot jelentett. Világunkba érkezett a szeretet, az ige megtestesült, megkaptuk az alapvető, a földi léten túlmutató célunkat, és az ennek eléréséhez szükséges „módszertant”, a krisztusi tanítást. A magyarság esetében a kereszténységgel való találkozással egy ősi kultúra lett teljes, egészült ki, szakralizálódott.

A keresztény hit és az ősi magyar hagyományok mentén kialakult kultúránknak szellemében jött létre és fejlődött a magyar oktatás, a magyar iskolarendszer.

Számunkra nemzeti érték a gyermek, az óvodások és az iskolások jövőjének záloga pedig az Önök kezében van. Önök azok, akik az alapvető képességek elsajátítása után továbbvezetik őket a tudás rögös útján, felfedezik a bennük rejlő tehetséget. Önök azok, akik nemcsak tanítják, hanem nevelik is gyermekeinket, és nemzeti hagyományaink átadása mellett a személyiségüket is formálják.

Önök nem szakmát, hanem hivatást választottak. Az Önök munkájának eredménye hosszú évek alatt válik kézzel foghatóvá. Fáradozásaik éppen ezért különös megbecsülést érdemelnek. Különösen hálásak vagyunk az Önök erőfeszítéseiért az olyan időkben, amikor az egész világot sújtó járvány miatt új oktatási keretek között kellett helytállniuk és jó példát mutatniuk!

Szívből kívánom, hogy lássák megérni munkájuk gyümölcsét, és tanúi legyenek annak, ahogy a felnövő generációk az Önök által kapott tudás és értékek alapján gyarapítják hazánkat, a társadalom értékes, értéket teremtő tagjaivá válnak, és szeretetben gondoskodnak a családjukról.

Köszönöm Önöknek, hogy

az év minden napján a krisztusi parancsoktól vezérelve, kitartóan, alázattal, legjobb tudásuk szerint teljesítik küldetésüket a magyar oktatásért, a magyar ifjúságért.

Kívánok Önöknek meghitt ünnepi készülődést, áldott Karácsonyt, sikeres új esztendőt és jó egészséget!”

Tisztelettel:
Prof. Dr. Kásler Miklós
az emberi erőforrások minisztere

Valódi Hírek