Súlyos pénzügyi szabálytalanságokat talált az LMP gazdálkodásában az ÁSZ

Teljesítésigazolás nélkül fizettek ki pénzeket, és nem vezettek nyilvántartást az adományokról és a tagdíjakról sem.

„Nem szabályszerűen alakította ki, így nem biztosította a szabályszerű működés és gazdálkodás feltételeit” az LMP a 2017. évre – állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ), amely szerint a párt 2017-ben és 2018-ban a könyvviteli nyilvántartásait nem az előírások szerint vezette.

Mint írták: 2017-ben az LMP nem biztosította a központi költségvetésből kapott támogatások és az egyéb hozzájárulások, adományok szabályszerű nyilvántartását, valamint a könyvvezetés és gazdálkodás szabályszerűségét.

A következő évben a magánszemélyek adományairól és a tagdíjakról nem vezetett analitikus nyilvántartást a párt: az adományok adatait bizonylat nélkül rögzítette a számviteli nyilvántartásában, így nem igazolta, hogy a párttörvény szerinti engedélyezett forrásból származtak.

2018-ban a teljesítésigazolás nélküli kifizetések miatt nem igazolt az sem, hogy a kifizetéseket az LMP feladatai ellátására fordította – tette hozzá az ÁSZ.

A számvevőszék azt is közölte, hogy a párt a 2017-re és 2018-ra vonatkozó pénzügyi kimutatásainak adatait nem támasztotta alá szabályszerű könyvvezetéssel, így a kimutatások alapján „nem igazolt, hogy a felhasznált közpénzeket átláthatóan és a közélet tisztasága elvének figyelembevételével kezelte”.

A Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és az LMP honlapján közzétett pénzügyi kimutatás – a szabályszerű könyvvezetés hiányában – nem mutat valós képet a párt vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A jelentéstervezetet az ÁSZ észrevételezésre megküldte az LMP társelnökeinek, akik nem vitatták a megállapításokat.

A feltárt szabálytalanságok kijavítására öt javaslatot tett a számvevőszék, a párt társelnökeinek pedig 30 napjuk van arra, hogy azok alapján intézkedési tervet készítsenek.

Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását.

Az LMP 2017-ben

173,7 millió forint,

2018-ban pedig

195,1 millió forint

központi költségvetési támogatásban részesült.

(ÁSZ / hvg.hu)

Valódi Hírek