Na, mit tett az ügyészség a feljelentéssel, amiben uszítás miatt kérték Kövér László elítélését?

Egyet tippelhetsz.

Bűncselekmény hiányában elutasította a Kövér László elleni feljelentést a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Magyar Ateista Társaság december elején tett bejelentést, mert a házelnök szerintük

„több alkalommal súlyosan kirekesztő, gyűlöletkeltő gondolatokat fogalmazott meg az ateista állampolgárokkal kapcsolatban.”

A rendőrségi feljelentés alapja Kövér Lászlónak a „Nemzeti Vértanúk Emlékműve” avatóünnepségén mondott beszéde volt, amelyben kijelentette, hogy

„a küzdelmet Magyarország véglegesen csak akkor nyerheti meg, ha a velünk szemben állók megtapasztalják, hogy a külföldről pénzelt istentelenséggel, hazaárulással és nemzettagadással Magyarországon soha többé nem lehet többséget szerezni!

Az előttünk álló küzdelmeket a magyarság csak akkor tudja megnyerni, ha a demokrácia eszközrendszerével meg tudunk őrizni egy olyan cselekvőképes politikai többséget, az igazságosság erejével fenn tudunk tartani egy olyan társadalmi többséget, és a szellem erejével biztosítani tudunk egy olyan erkölcsi többséget, amely az istentelenekkel, a hazaárulókkal és a nemzettagadókkal szemben meg tudja védeni önmagát, nemzetét és a hazáját.”

A feljelentők szerint

„súlyos uszítás az ateistákat egy csoportban említeni a hazaárulókkal és nemzettagadókkal. Különösen így van ez, ha azt állítják: ellenük kell megvédeni a hazát.”

Mindezt úgy, hogy Magyarországon legalább minden harmadik ember nem hívő vagy ateista, az államnak pedig kötelessége, hogy számukra ugyanolyan jogokat és biztonságot garantáljon, mint a többi állampolgárnak.

Az ügyészség most azzal indokolta az elutasítást, hogy

„Az eltérő politikai vélemény, világnézet, illetve hitvallás kifejezése, továbbá az amellett történő kiállásra buzdítás még akkor sem valósítják meg a hivatkozott bűncselekményt, ha az az eltérő álláspontú személy számára szubjektíve sérelmes. A demokrácia eszkörendszerével, az igazságosság és a szellem erejével való küzdelemre biztatás gyűlölet felkeltésére való uszításként nem értékelhető”

Hozzátették: „a bírói gyakorlat szerint az uszítás olyan gyűlölet felkeltésére irányul, amely aktív tevékenységbe megy át, és a szenvedélyek oly mérvű felszítását feltételezi, amely magában hordja az erőszakos jellegű konkrét sérelem lehetőségét.”

Mivel Kövér László szavait ezek nem követték, bűncselekmény sem történt – zárta határozatát az ügyész.

(via 444.hu)

Valódi Hírek