Kemény bírálat a szakértőktől: A tanárok nagy része alkalmatlan a feladatára

Ilyen bérek mellett ne csodálkozzanak.

Az egész pedagógusképzést gyakorlatorientáltabbá kellene tenni, hogy menet közben kiszűrhetővé váljanak azok, akik nem a tanári pályára valók – merült fel egyetemi karok vezetői és a HÖOK részéről – olvasható a Hetek cikkében.

Varga Júlia oktatáskutató egyik korábbi vizsgálata kimutatta, hogy a magyar pedagóguskar jelentős része háromszorosan kontraszelektált, vagyis inkább

a rosszabb képességűek választják ezt a pályát.

A cikk szerint először a bemenetelnél figyelhető ez meg, mivel könnyű bekerülni a pedagógus szakokra. A második fázis a diploma megszerzése utáni időszak, amikor a kreatívabb fiatalok többsége más foglalkozást választ,

leginkább az alacsony bérek miatt.

A pedagógushallgatók mintegy harmada kerül végül a pályára, jellemzően a gyengébb képességűek. Ezt követi a kontraszelekció harmadik fázisa, mivel csak kisebb részük marad meg tartósan a pályán. Varga szerint ennek a folyamatnak elsősorban a gyermekek a kárvallottjai.

Az egyetemi vezetők és a HÖOK is az érdemi szűrés szükségességét szorgalmazzák, sőt a hallgatói képviselet szerint a végzősöknél is kellene egy alkalmassági szűrés. Jelenleg a felvételi eljárásban van alkalmassági szűrés, de a hatékonysága megkérdőjelezhető:

az elmúlt 6 évben 83 jelentkezőt szűrtek ki országosan.

Nahalka István oktatáskutató szerint ahhoz, hogy a tehetséges diákok tömegével válasszák a pedagóguspályát, nemcsak jobb bérekre volna szükség, hanem arra is, hogy biztosítva legyen számukra a szakmai kiteljesedés lehetősége.

Valódi Hírek