A választott képviselőknek törvény adta joguk, hogy a közintézményeket ellenőrizzék

Teljesen jogszerűtlenül dobták ki a képviselőket az MTVA-ból.

Vadállati módon viselkedő “biztonsági őrök” tepertek le és dobtak ki választott országgyűlési képviselőket hétfőn a “közszolgálati” média székházából.

Ez szinte biztosan jogszerűtlenül történt.

Az országgyűlési képviselők jogairól az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) rendelkezik, a jogszabályt az Országgyűlés saját weboldalán külön is értelmezi.

Eszerint

az országgyűlési képviselőket megilletik a tájékozódást és tájékoztatást biztosító jogok.

Ezt így foglalja össze az Országgyűlés weboldala:

A képviselők csak akkor tudják ellátni feladataikat, ha rendelkeznek mindazokkal az információkkal, amelyek munkájukhoz szükségesek. Különösen fontos, hogy az Országgyűlés által alkotott törvények végrehajtását ellenőrizzék, ennek érdekében tájékozódhassanak a végrehajtó hatalom tevékenységéről.

Az Országgyűlésről szóló törvény ezt kétféle módon segíti elő. Egyrészt arra kötelezi az állami szerveket, hogy támogassák a képviselőket megbízatásuk ellátásában, adják meg részükre a szükséges felvilágosítást, másrészt a képviselők jogaként fogalmazza meg a valamennyi közintézménybe való bejutást, illetve a dokumentumokhoz, kiadványokhoz való hozzáférést.

Mindezt az Ogytv. a törvény 94. § (4) bekezdésében így foglalja össze:

A képviselői igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a közintézetekhez és közintézményekhez belépésre jogosít.

A képviselő – a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon – jogosult a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a rendvédelmi szervek és a vámhatóság működésére szolgáló területre is belépni.

E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét.

Összefoglalva tehát: az MTVA közintézmény, az adófizetők tartják fenn évente 80 milliárd forintból azért, hogy objektív tájékoztatást kaphassanak. A közintézmény működését a köz választott képviselőinek jogukban áll ellenőrizniük, képviselői igazolványuk pedig belépésre jogosítja őket az intézménybe.

(via 444.hu)