Gyurcsány Ferenc: Ma a szociáldemokratáké a fő felelősség, hogy megteremtsék a polgári Magyarországot

Vélemény.

A szociáldemokratáké a fő felelősség, hogy megteremtsék a polgári Magyarországot – erről írt az Indexen publikált véleménycikkében Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke, Magyarország volt miniszterelnöke írásában arra hívta fel a figyelmet: minden embert a jobb élet vágya mozgat. Ugyan egyeseket a pénz és a hírnév is mozgat, a többség számára az a fontos, hogy tisztességes életet tudjon élni.

Gyurcsány Ferenc az irodájában. (Fotó: DK)

Egyetlen politikai program van: a jobb élet programja. Az egymással versengő politikai programok nem céljukban térnek el egymástól, mert az mindig a jobb élet megteremtése. Különbség valójában két dologban van. Az első, hogy ezek a programok, a mögöttük állók, legtöbbször ilyen-olyan pártok miként határozzák meg a jobb életet

– hangsúlyozta a DK elnöke.

A második kérdés szerinte, hogy a pártok szerint mit kell tenni a jobb élet eléréséhez az egyénnek, illetve a közösségnek. Utóbbihoz fontosnak tartotta tisztázni a közösség fogalmát, illetve azt, hogy mit jelent magyarnak lenni.

Magyarságunk mibenlétének meghatározása nélkül is úgy érezzük, hogy magyarnak lenni egyszerűen jó

– írta.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt 100 évben két átfogó próbálkozás volt arra, hogy az uralkodó csoportok meghatározzák Magyarország identitását. Az egyik a „keresztény Magyarország”, a másik pedig a „kommunista Magyarország” megteremtésének igénye volt, ezek azonban kizárólagosságot jelentettek az uralkodó hatalom elvei szerint.

Kizárólagosságot, mert egyik sem tűrt el más identitást, és azért is, mert a hatalmon lévők mindkét esetben elvárták, hogy az általuk kreált közösségi identitásban magánszemélyként is osztozzanak az ország polgárai, mi több, ezt nyilvánosan is megvallják.

A mai hatalom is ezzel az igénnyel fogalmazza meg nemzeti identitásunkat,

amikor keresztény Magyarországról beszél

– nyomatékosította.

Gyurcsány szerint azonban nem alapulhat kizárólagosságon a nemzet fogalma, ahogyan vallási alapon sem rekeszthetnek ki a nemzetből magyar embereket.

Mint írta, a rendszerrel szembenállás legmélyebb gyökerét a fenti alapelv adja.

Gyurcsány Ferenc pártja rendezvényén szónokol. (Fotó: DK)

A jelenlegi rendszer szerinte épp a kizárólagosságon alapul. Ugyan a kereszténység mélyen átszövi a magyar valóságot, a nemzet fogalma nem alapulhat a keresztény kizárólagosságon – véli Gyurcsány. Aki azonban ennek ellenkezőjét gondolja, „az nem az egészet, esetünkben nem a nemzetet, hanem csak annak kisebb részét képviseli„. A hazáról mindenki másképp gondolkodik, éppen ezért nem sajátíthatja ki senki annak fogalmát.

Gyurcsány szerint a hatalmon lévő Orbán-kormány szándéka, hogy meghatározza a nemzeti identitást. Mindennek ellenére a hatalommal szemben állók egy része szerint nincs szükség nemzeti identitásra, ez azonban a volt miniszterelnök szerint teljes félreértés.

A nemzeti identitás nem kommunikációs szakértők által kidolgozott márka, nem egy brand, hanem a nemzeti közösség valóságos, tapintható kultúrájának, mindennapjaiban megvalósuló gyakorlatának, hétköznapi életének esszenciája. Nem ünnepi beszédek visszatérő frázisa, hanem kollektív érzés, közös önkép

– írta a volt kormányfő, hozzátéve, hogy a nemzet sikere a közös eredményeken alapul. Ez azonban nem kizárólag a múltra épül, hanem a jelenre is; enélkül nem lehet sikeres az önkép az exminiszterelnök szerint.

Gyurcsány Ferenc szerint a nemzeti identitás szerves részét kell, hogy képezze a személyes és a közösségi célok teljesülésének, amelynek révén elérhető a polgárok jobb életszínvonala. A nemzeti sikerességének azonban fontos feltételei vannak:

{a} nemzet nem szándékközösség, a nemzet nem lehet hitközösség. A sikeres nemzet teljesítményközösség. Valamennyiünket befogadó közös identitásunk alapja a közös teljesítmény lehet. Nem egyszerűen az, hogy magyarok vagyunk, nem az, hogy ide születtünk, hanem az, hogy sikeres magyarok vagyunk.

Gyurcsány Ferenc a DK rendezvényén üdvözli a közönséget. (Fotó: DK)

A politikában fontos a versengés a pártelnök szerint, azonban a hatalommal szemben állók együttműködésre kötelezettek. Az együttműködő erők a kormányzás során természetes partnerei lehetnek egymásnak – írta.

A Magyarország vagy polgári ország lesz, vagy nem lesz. Vagy ha lesz, akkor sikertelenül, önmagát sajnálva, sodródva fog bolyongani a modern, fejlett, sikeres világ perifériáján. A polgári Magyarország befogadó hazája tud lenni valamennyiünknek, olyan kerete létezésünknek, amelyben otthonra talál az ezerféleképpen saját útját, boldogulását, jobb életét kereső, azt megteremteni vágyó társunk.

Ma a szociáldemokratáké a fő felelősség, hogy közösen megteremtsük a polgári Magyarországot

– hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc.

Valódi Hírek