Meghalt a legendás műegyetemi tanár, Orosz László

76 éves volt.

Orosz László a Budapesti Műszaki Egyetem TTK Fizikai Intézetének legendás oktatója rövid, súlyos betegség után hunyt el.

„Dr. Orosz László a fizikaoktatás, a tudományos ismeretterjesztés és az áltudományok elleni küzdelem terén végzett sokoldalú munkájával több ezer fiatalnak mutatott példát, biztosított maradandó élményt”

– írta közleményében a BME.

Orosz László a BME Gyerekegyetem programjának oszlopos tagja volt, a program moderátoraként számos gyerekkel kedveltette meg a fizikát.

Orosz László (sz. 1947) egyetemi tanulmányait a BME Villamosmérnöki Karán végezte. Itt szerzett mérnöktanári oklevelet is. Az egyetemi diploma megszerzése után (1971) hívták meg a Fizika Tanszékre.

Tudományos témáit polikristályos fémek rugalmas tulajdonságainak mikrofizikai vizsgálatában, szekunder ion emissziós jelenségek elméleti leírásában, illetve egyszerű fémek felületi elektronsűrűségének a tanulmányozásában találta meg. A pásztázó alagútmikroszkóp sűrűségfunkcionál elmélettel történő leírásában elért eredményeit PhD-dolgozatban foglalta össze (1990).

Orosz László 2012-ben vonult nyugdíjba a BME Fizika Tanszék egyetemi docenseként, azóta címzetes egyetemi docensként segítette a tanszék oktatási és tudománynépszerűsítő tevékenységét.

Nevét sokan YouTube-videókból ismerhetik.

(Budapesti Műszaki Egyetem)

Valódi Hírek