Végre megérkezett a rendelet, amire rengeteg család várt: Ez komolyan érinti a háztartások kasszáit

Orbánék pár napja táncoltak vissza az eredeti tervüktől.

Az Orbán-kormány pár hete bejelentette: 2024 januártól nemcsak a jövő januártól telepített lakossági napelemeknél szűnik meg az éves szaldóelszámolás lehetősége, hanem a régebbi rendszereket is átteszik a havi elszámolásba.

A döntés hatalmas felháborodást okozott többek között azért is, mert az eddigi éves elszámolással a lakossági ügyfelek a megtermelt áramot az év bármely szakában használhatták, az intézkedés után azonban havi különbözetet kell fizetniük.

A megszorítás korántsem nyerte el a lakosság tetszését, így Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nyilvánosan szólította fel Lantos Csaba energiaügyi minisztert: vonja vissza a már meglévő szerződéssel rendelkező napelemesek számára a változtatást.

A kormány végül visszavonulót fújt: Lantosék pár napja közölték, hogy 2024-től is fennmarad a szaldóelszámolás. Sőt, az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Pontosan ez áll benne:

„A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 5. § (5)–(5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

»(5) A csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát betápláló háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő a háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezésének időpontját – bővített háztartási méretű kiserőmű esetén a háztartási kiserőmű egésze tekintetében, a háztartási méretű kiserőmű névleges hatásos teljesítményének bővítése időpontját –

követő 10. év végéig a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában éves szaldó elszámolást alkalmaz

a) a háztartási méretű kiserőmű esetén, amely 2023. szeptember 7. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján legkésőbb 2026. január 1. napjáig üzembe helyezésre kerül, valamint

b) a bővített háztartási méretű kiserőmű esetén a háztartási méretű kiserőmű egésze tekintetében, amelynek névleges hatásos teljesítményének bővítése

2023. szeptember 7. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján legkésőbb 2026. január 1. napjáig megtörténik.

(5a) Az (5) bekezdéstől eltérően azon háztartási méretű kiserőmű esetén, amelynek üzembe helyezésének időpontjától – bővített háztartási méretű kiserőmű esetén a háztartási kiserőmű egésze tekintetében, a háztartási méretű kiserőmű névleges hatásos teljesítményének bővítése időpontjától – számított 10 év üzemidő 2023. december 31. napjáig letelik, a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő az elszámolási időszak utolsó napját követő naptól 2023. december 31. napjáig tartó időszakra szaldó elszámolást alkalmaz a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában.

(5b) Az (5) és (5a) bekezdéstől eltérően azon háztartási méretű kiserőmű esetén, amelynek üzemeltetőjével mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő 2023. szeptember 7. napján nem éves szaldó elszámolást alkalmaz, a felek közötti elszámolásra a felek megállapodása irányadó.«

A Vet. vhr. 125. § (1) és (2) bekezdésében a »jogosult 2023. december 31. napjáig« szövegrész helyébe a »jogosult 2024. december 31. napjáig« szöveg lép.”

Mindezek alapján azok is maradhatnak éves elszámolásban, akiknél már folynak az előkészületek, illetve legkésőbb szeptember 7-ig jelezték az igényüket, és a rendszert 2026. január 1-jéig telepítik.

Mellesleg azt Lantos is közölte, hogy tisztában vannak a szaldóelszámolás előnyeivel, hiszen ez több megtakarítást, valamint alacsonyabb villanyszámlákat eredményez az érintetteknek.

Valódi Hírek