Átírták A munka törvénykönyvét: hatalmas változás lépett életbe

De azért komoly hátrányai vannak.

A Munka Törvénykönyve 2023. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy

a munkavállalót évente 5 munkanap fizetetlen szabadság illeti meg

a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából.

Az Mt. 55. paragrafusa sorolja fel a munkavégzési kötelezettség alóli „mentesülés” eseteit.

Ezek olyan helyzeteket jelentenek, amikor a munkavállaló hosszabb-rövidebb időre távol maradhat a munkából, valamilyen

méltányolandó okból.

Ebbe a listába került be 2023. január 1-jétől a gondozási távollét is – vette észre Kártyás Gábor munkajogász.

Ezt akkor lehet igényelni, ha a dolgozó súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek személyes gondozást nyújt.

Ahogy azt fent is írtuk, az öt nap „extra” szabadság akkor vehető igénybe, ha a munkavállaló hozzátartózója személyes gondozásra szorul.

De ki nevezhető hozzátartozónak?

A fogalom elég széles személyi kört lefed.

Ide tartozik a házastárs, az egyeneságbeli rokon (tehát a felmenők – szülők, nagyszülők stb. – és a lemenők – gyermek, unoka stb. – is),

az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Emellett a gondozási távollét

igényelhető más személy után is,

akivel a dolgozó bár nem áll rokoni kapcsolatban, de közös háztartásban élnek (például barát, lakótárs).

Fontos leszögezni, hogy a súlyos egészségi ok fennállását és a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. Tehát egy orvosi szakkérdésről van szó, amit (orvosi igazolás esetén) a munkáltató nem vitathat.

Azt is fontos tudni, hogy a gondozási távollét mértéke 5 munkanap évente. Természetesen ezt több részletben is igényelheti a munkavállaló. Nagy hátrány, hogy (megfelelő igazolások birtokában) igazolt távollétnek minősül, de nem jár rá díjazás. Sőt, ezeken a napokon a munkavállaló

társadalombiztosítási jogviszonya is szünetel.

(ado.hu nyomán)

(Képünk illusztráció)

Valódi Hírek