Úgy tűnik, Orbán úgy utasítja el a nemi egyenlőséget az EU-csúcson, hogy fogalma sincs, mit jelent a gender szó

Kiderült, hogy valójában nincs tisztában a témát érintő alapvető fogalmakkal.

Beszámoltunk róla, hogy Magyarország és Lengyelország közös lobbizása oda vezetett, hogy kihagyják a portói csúcstalálkozón készülő uniós nyilatkozatból a

„gender equality”, vagyis „nemi egyenlőség” kifejezést.

Ezért az uniós nyilatkozat vonatkozó részlete így fog hangzani:

„Fokozni fogjuk a diszkrimináció leküzdésére irányuló erőfeszítéseket, és aktívan dolgozunk

a nemek közötti különbségek

megszüntetésén és az … egyenlőségek előmozdításán.”

Orbán a Portóban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Magyarország munkaalapú társadalmat hozott létre, amely teljes foglalkoztatottságra, erős családpolitikára, a hazai össztermék (GDP) 5 százalékát kitevő családtámogatásokra épül – írja az MTI.

Újságírói kérdésre válaszolva a nemi egyenlőséggel kapcsolatban pedig azt mondta, Magyarország számára alapvető, hogy a nőket és a férfiakat „egyenlő bánásmód” illeti meg.

Keresztényként számára egyedüli problémát a gender, mint ideológiailag motivált kifejezés használata jelenti.

Orbán szerint a kifejezés jelentése tisztázatlan, valahol a nő és a férfi megjelölés között mozog.

Mint mondta: Magyarország nem kívánja összekeverni az ideológiai vitákat a nők és a férfiak közötti egyenlőség melletti szilárd elkötelezettséggel.

Ezért a nemek közötti egyenlőség kifejezés helyett, a nők és a férfiak közötti egyenlőséget hangsúlyozza.

Ez a keresztényi megközelítés azonban Orbán elmondása szerint mindig elutasításra talál.

Orbán nyilatkozatából ugyanakkor az is kitűnik, hogy

valójában közelről sincs tisztában a „gender”, mint fogalom jelentésével.

A gender vagy társadalmi nem ugyanis Orbán megfogalmazásával ellentétben nem a „nő és a férfi megjelölés között mozog”, hanem valójában azt jelenti, hogy míg az egyén biológiai tulajdonságai alapján vagy a férfi vagy a nő kategóriájába sorolható, és társadalmilag meghatározott női vagy férfi szerepeket, tulajdonságokat hordozza magán.

Addig a gender vagy társadalmi nem legalább ennyire terméke többek között az egyén neveltetésének, foglalkozásának, öltözködésének, a személyiségnek, vagy éppen a felé állított, a (biológiai) neméből fakadó elvárásoknak és annak is, hogy emiatt milyen szerepet tölthet be a társadalomban.

Azaz egyszerűbben szólva mondhatjuk úgy is, hogy

a „gender” a biológiai nemmel ellentétben szinte mindig látható és azonosítható.

Hiszen egyrészt arra reagálunk, az alapján határozzuk meg a másik ember nemét, hogy mit látunk belőle, másrészt pedig éppen a társadalomban betöltött szerepe vagy a foglalkozása alapján soroljuk be a férfi vagy nő kategóriájába, így például természetesnek tartjuk, hogy ha anya, akkor nő, ha apa, akkor férfi.

A „gender” vagy társadalmi nem kifejezés pedig azért függ össze szorosan a nemi egyenlőség témakörével, mert az egyéneket nem feltétlenül a biológiai, hanem éppen a társadalmi nemük miatt ér diszkrimináció, és főként ez adja a nemek közötti egyenlőtlenségek alapját is.

Orbán Viktor tehát

úgy próbálja a nemi egyenlőséget összemosni a nemek közötti különbségekkel, hogy valójában nincs tisztában a témát érintő alapvető fogalmakkal.

Hiszen állításával ellentétben a „gender” fogalma tudományos körökben már évtizedek óta tisztázott és jól meghatározott fogalom. Sőt, számos országban a nemi egyenlőséget elősegítő politikák épülnek kifejezésre.