Mi történt? Váratlanul lemondott Orbán csúcsszervezetének egyik fejese

Jogi tisztázatlanságok vannak a testület jogkörei körül.

Mindössze két hónapja jött létre az Országos Bírói Tanács (OBT), az egyik tag, Gergye Tamás Károly máris benyújtotta lemondását – írta meg a szabadeuropa.hu.

Komoly indokok állnak a háttérben

A Zalaegerszegi Törvényszék tanácsvezető bírája, Gergye Tamás Károly azért mondott le a tisztségről, mert nem sikerült tisztázni az elnökség határait. A testületi működés mechanizmusait sem sikerült kialakítani a megalakulást követő két hónapban.

A lemondó tag szerint az OBT vezetésének tartalmi kérdései,

a képviselet és a testületi működés keretei nem kellően tisztázottak.

Számára elfogadhatatlan az a kialakulni látszó gyakorlat, hogy az OBT felügyeleti feladatait érintően az OBT képviseletéhez nincs szükség testületi állásfoglalásra.

A tagok döntenek vagy a testület?

Az OBT-t nem az egyes tagok képviselik, hanem az elnök, vagy állásfoglalásaival maga az egész testület. Az azonban nem tisztázott, hogy mikor van szükség az OBT képviseletéhez testületi állásfoglalásra. Ez a probléma felmerült már a februártól felálló új OBT korábbi ülésein is.

Konkrétan annak kapcsán, hogy testületi felhatalmazás nélkül is joga van-e Szabó Péter elnöknek az OBT képviseletében részt venni a türk államok igazságügyi szervezeteinek tanácskozásán.

Több OBT-tag szerint ehhez testületi döntés kellene,

Szabó szerint azonban – hasonlóan egyéb operatív ügyekhez, például munkavállalók felvételéhez – ez az ő jogosítványa.

A „türkök” is képbe kerültek

2023 októberében még az előző OBT döntött úgy, hogy felkéri az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy vizsgálja felül az Országos Bírósági Hivatalnak a Türk Igazságügyi Képzési Hálózatban meglévő megfigyelői státuszának indokoltságát.

Január 10-én viszont már nem az OBH, hanem az OBT kapott egy „türk” igazságügyi meghívót. Ez a Török Bírók és Ügyészek Tanácsától érkezett

a Türk Államok Szervezete Igazságügyi Tanácsának második ülésére májusban.

Az elnök szerint nem szavazás kérdése, hogy az elnök képviseli-e a szervezetet. A testület több tagja azonban úgy gondolta, hogy az OBT-nek a Türk Igazságügyi Tanácsban lévő megfigyelői státuszát nem kellene fenntartani az OBT nemzetközi kapcsolatai miatt.

Többek azon az állásponton voltak, hogy testületi döntésre lenne szükség. Szabó azonban azt hangoztatta, hogy az operatív kérdésekben nála van a döntési jogkör, így nem is szavaztak a kérdésben.

Innentől egyenes út vezetett Gergye lemondásáig.

Az utódja is megvan

Gergye Tamás Károly a lemondása napján, április 10-én kollégiumvezetői pályázatot nyújtott be, amely a lemondással kizárólag annak időpontjával van összefüggésben. Gergye lemondása a benyújtástól hatályos. Utódja a törvényszéki szinten (ahonnan Gergye az OBT-mandátumát kapta) legtöbb szavazatot kapó póttag lehet, aki

Kardos Dóra, az Egri Törvényszék bírája.

Tisztázatlan, hogy Orbán mit akar az OBT-től

Megírtuk, hogy megannyi kedvezményt, valamint egyedi juttatásokat is biztosítana Orbán Viktor kormánya az Országos Bírói Tanács nemrég megválasztott vezetőinek az április elején benyújtott igazságügyi tárgyú törvénymódosító csomag szerint. Mindebből az is kiderült, hogy a kormány hivatali lakást is adna az OBT elnökének és elnökhelyettesének, akiket egyébként

a bírói munka alól is felmentenének.

Valódi Hírek