Váratlan fordulat: Az Orbán-kormány ellensége meglátogatta Polt Pétert

Meglepi!

Bemutatkozó látogatásra fogadta hivatalában Polt Péter legfőbb ügyész David Pressmant, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetét – közölte a Legfőbb Ügyészség sajtóirodája.

A felek között ez volt az első hivatalos találkozó. Az ügyészség közlése szerint a megbeszélés során a legfőbb ügyész bemutatta az ügyészségnek a magyar jogrendszerben betöltött szerepét, hatásköreit, alkotmányos helyzetét. Polt kiemelte az ügyészség „korrupcióellenes” tevékenységét, amellyel kapcsolatban kitért a „kiegészítő pótmagánvád” intézményére is, amely – állították – a korrupció elleni fellépés egy új eszköze.

Mint a 24.hu felhívta rá a figyelmet, a kiegészító pótmagánvád egyébként az a vádkikényszerítés, amely az Európai Bizottsággal való „megbékélés” miatt lett bevezetve, a magyar jogrend új eszközeként.

A találkozón Polt magyarázott még a különböző uniós és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés fontosságáról, külön kiemelte a Nemzetközi Rendészeti Akadémiával (ILEA) fennálló, több évtizedes, kiváló partneri kapcsolatot.

Szóba kerültek még a magyar ügyészség tevékenységének jogi és gyakorlati kérdései, az Európai Ügyészséggel fennálló kapcsolatok, valamint a „korrupció elleni fellépés” új eszközei – ismertették.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a magyar ügyészség és az Amerikai Egyesült Államok ügyészi szervei közötti

kiváló munkakapcsolat további mélyítése a büntetőeljárások hatékonyságának érdekét szolgálja.