Dávid Ferenc: Utánunk a bérözön?

Nézzünk a számok mögé!

2022. decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 581 900, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 400 300 forint volt.” (KSH – 2023. február 23.)

1. Az előbbi mondat figyelmes elolvasása után ismételten rögzítsük, hogy az öt fő alatti vállalkozásoknál dolgozók keresetét (munkabérét) nem tartalmazza a fent közölt adat.

A teljes munkáltatói (vállalkozói) körben

érvényesülő bérszínvonal tehát ennél jóval alacsonyabb,

az öt fő alatti mikro vállalkozói körben ugyanis tömegesen alkalmaznak minimálbéres munkavállalókat, akiknek keresete szignifikáns módon lefelé húzza a tényleges átlagkeresetet. (Magyarországon 800-900 ezer ember van bejelentve minimálbéren illetve garantált bérminimumon, így aztán a nélkülük számított átlagérték mindenképpen torz eredményt hoz.)

2. Ne feledjük azt sem, hogy a Covid alatt és azt követően jelentősen megnövekedett a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma. A részmunkaidős munkavállalók továbbra sem szerepelnek a mérésben, ezért aztán a közölt átlagkereset érték ezért sem mutathat valós képet.

3. Hazánkban igen sokan keresnek mélyen az átlag alatt, viszont az átlag feletti kevesebbek – a kiemelkedően sokat kereső jómódúak – érzékelhetően felfelé húzzák az értéket. A tényleges helyzetet – az átlagkereset helyett – sokkal jobban mutatja a mediánérték (helyzeti középérték). Ez az érték az, amelyiknél az emberek fele kevesebbet és az emberek fele többet keres.

4. 2022. decemberében a bruttó mediánérték mindössze 447.800 forint, ezt érdemes összevetni a fent közölt bruttó 581.900 forintt összegű bruttó átlagkereset összegével. A differencia szembeötlő: bruttó 134.100 forint. Ennek megfelelően a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 2022. decemberi mediánértéke már csak 309 100 forint volt, 18,9%-kal felülmúlta az előző év decemberit.

5. Na, és akkor a végén csattan ostor. 2022. december/2021. december viszonylatában a fogyasztói árindex növekedés 24,5 százalék volt. Ugyanebben az időszakban – tehát 2022. december/2021. december összevetésében – a nettó keresetetek mediánérték-növekedése csak 18,9 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt – a béremelkedések ellenére – munkavállalók millióinak romlott a jövedelmi pozíciója, ami számszerűsítve 5,6 százalékos (24.5 – 18,9=5,6)

reálkereset-csökkenést jelent.

Dr. Dávid Ferenc

Valódi Hírek