Váratlan fordulat: A bíróság megálljt parancsolt egy kormányzati gigaberuházásnak

Ítéletetben szabtak gátat a projektnek.

Újbuda Önkormányzata pert nyert a déli körvasutat irányító állami hatósággal szemben, ugyanis a beruházás jelentős környezetrombolással járt volna a tervek alapján — közölte a XI. kerület sajtókapcsolatokért felelős munkatársa. Kovács M. Veronika lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint a Fővárosi Törvényszék a kerületnek adott igazat a beruházás kapcsán.

A XI. kerületi önkormányzat közleményét változtatás nélkül idézzük alább:

Újbuda Önkormányzata megvédte a Hamzsabégi sétány fáit!

Korábbi ígéretének megfelelően Újbuda Önkormányzata közigazgatási per keretében támadta meg a Déli Körvasút beruházás környezetvédelmi engedélyét, amelyet novemberben adtak ki.

A keresetben azonnali jogvédelem iránti kérelemmel is élt az önkormányzat, a visszafordíthatatlan kárt okozó előkészítő munkák miatt; elsősorban a mintegy 1000 fát érintő fakivágás megelőzése érdekében.

A Fővárosi Törvényszék megalapozottnak találta az Önkormányzat beadványát és azonnali jogvédelmet rendelt el. A jogvédelem hatálya alatt a beruházó nem vághat ki fákat az érintett területen.

Ahogy a döntés fogalmaz: „[…] a bíróság akként foglalt állást, hogy kiemelt közérdek fűződik ahhoz, hogy a fák kivágására, mint visszafordíthatatlan környezeti károkozásra kizárólag azt követően kerülhessen sor, ha a bíróság a környezetvédelmi engedély jogszerűségét érdemben elbírálta.”

Újbuda Önkormányzatának számára továbbra is a kerületben élők egészsége és tiszta levegőhöz, egészséges környezethez való joguk tiszteletben tartása az első.

Valódi Hírek