Botrányos döntést hozott az Alkotmánybíróság, hogy Orbánék elnémíthassák a tiltakozókat

Így védik a hatalom érdekeit.

Az Alkotmánybíróság elutasította az ellenzéki politikusok beadványát, amely a pedagógusok sztrájkjogának korlátozása ellen irányult. Az Ab véleménye szerint a pedagógusok sztrájkjogának korlátozása „törvényesen, a szükséges mértékben és arányosan” történt.

A kormány év elején olyan rendeletet hozott, amely teljesen kizsigerelte a pedagógusok sztrájkjogát, ugyanis az új szabályozás szerint az intézményük működését csak igen kis mértékben akadályozhatják a pedagógusok a sztrájk ideje alatt. Ezt a Fidesz tavaszi újrázása után májusban állandó jellegű törvénybe iktatták.

Tóth Bertalan szocialista politikus képviselőtársaival azért fordult az Ab-hoz, mert a sztrájkjog korlátozása a pedagógusok alapjogait csorbítja. Szerintük a kormány által szabott feltételek kiüresítik a pedagógusok sztrájkjogát.

Az Igazságügyi Minisztérium arra hivatkozott, a pedagógussztrájk a gyermekek „tanuláshoz való jogát” korlátozza és „testi-lelki fejlődését” akadályozza.

Az Alkotmánybíróságban az ex-fideszes ex-politikus,

Szájer József felesége, Handó Tünde terjesztette fel a kérdést,

és a kormányzati állásponttal egybecsengő állásfoglalást adtak ki. Eszerint az intézményekben

korlátozhatják a sztrájkok időtartamát és azok tartalmát.

Szerintük ezzel nem lehetetlenül el a pedagógusok sztrájkjoga.

{A} köznevelési intézményekben a sztrájkjog korlátozása legitim célból, a szükséges mértékben, és a vele szemben védelemre szoruló alapvető jogok, alkotmányos érték kiegyensúlyozott figyelembevételével, azaz arányosan történt

— mondta ki a Fidesz-közeli többségű testület.

Két alkotmánybíró, Schanda Balázs és Szabó Marcel a döntés ellen szavazott. Schanda szerint bár valóban fontos a művelődéshez való jog, a pedagógusoknak

joguk van törvényes keretek között tiltakozni.

Szerinte Alaptörvénybe ütközik, ha kiüresítik a sztrájkjogot. Hozzá csatlakozva Szabó Marcel megjegyezte: olyan ügyekben válik súlytalanná a pedagógusok sztrájkjoga, amelyek a munkavállalók jogai mellett a gyermekek jövőjét is szolgálják. Mindezen indoklásokat azonban

Handóék leszavazták.

(hvg.hu nyomán)

Valódi Hírek