Most érkezett: Felszólították Áder Jánost, hogy ne írja alá a Tudományos Akadémiát kinyíró törvényt

Itt van az utolsó esély, hogy megcáfolja a becenevét!

Dr. Szüdi János oktatási szakértő szombaton nyílt levélben szólította fel Áder János “államfőt”, hogy ne írja alá, ehelyett küldje vissza az MTA-törvényt.

Levelét változtatás nélkül közöljük.

Szüdi János

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Annak ismeretében és annak feltételezése mellett, hogy Ön és munkatársai figyelemmel kísérik a magyar Országgyűlés tevékenységét, szükségesnek tartom felhívni a figyelmét arra, hogy a kutatás-fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény a gyakorlatban megszünteti a Magyar Tudományos Akadémiát.

Természetesen a látszat csalóka, hiszen a közadakozásból felépített akadémiai székház kapujára nem kerül lakat, így nincs akadálya a tudós testület tanácskozásainak a jövőben sem, csak értelme nincs az összejöveteleknek, mivel a tudományos élet kérdéseibe érdemben nem szólhatnak bele.

Meg vagyok győződve arról, hogy Ön aláírásával nem szentesítheti az Országgyűlés által már elfogadott törvényt. Nem szentesítheti, hiszen annak rendelkezései több ponton sértik Magyarország Alaptörvényét.

Nem hiszem, hogy részletes magyarázatot kívánna, milyen durván sérti ez a törvény a tudományos kutatás szabadságát, melynek biztosítására az Alaptörvény előírásai alapján Magyarország köteles [ Alaptörvény X cikk (1) bek.].

Az Alaptörvény megcsúfolását jelenti, hogy egy állami hivatal veszi át a tudományos kutatóintézetek irányítását és ellenőrzését. Az Alaptörvény szerint ugyanis tudományos igazság kérdésében „az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak” [X.cikk (2) bek.].

Miképpen érvényesülhet az Alaptörvény azon rendelkezése: „Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia … tudományos… szabadságát” [Alaptörvény X. cikk (3) bek.] ? Sehogy!

Végül, de nem utoljára, érdemesnek tartom megemlíteni a polgári demokrácia legfontosabb elvét, a tulajdonhoz való jog védelmét, annak kapcsán, hogy a Magyar állam minden ellenszolgáltatás nélkül elvonta a Magyar Tudományos Akadémia rendelkezési és használati jogát a kutatáshoz kapcsolódó vagyontárgyai felett, felrúgva ezzel az Alaptörvény rendelkezéseit: „mindenkinek joga van a tulajdonhoz… Tulajdont kisajátítani csak … teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. [Alaptörvény XIII. cikk].

Az „átalakításnak” néhány hét alatt kell lezajlania. Az Alkotmánybíróság többször mutatott rá arra, hogy a nagy rendszerek ily módon történő átalakítása akkor is sérti az alkotmányos követelményeket, ha egyébként minden rendben lenne.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Ennek a törvénynek az Alkotmánybíróság előtt kell landolnia. Őszintén remélem, hogy Ön lesz az, aki futárral küldi át, kérve a megsemmisítését.

Józan mérlegelésében bízva: Szüdi János

(via 168 óra)