Több mint ötven lengyel egyetemi tanár és kutató írt levelet a CEU-gyilkos Orbánnak

A lengyel tudományos elit is kiakadt Orbánra a CEU-törvény miatt.

A vezető lengyel napilapban, a Gazeta Wyborczában nyilvánosságra hozott dokumentum így hangzik:

„Mi, a levelet aláíró lengyel történészek és társadalomtudósok mély szomorúsággal értesültünk a kormány által a magyar parlament elé terjesztett törvénytervezetről. […] Mint oktatási és tudományos intézmény a Közép-európai Egyetem a világ legjobb felsőoktatási intézményei egyikének számít.

Többen részesülhettünk abban a megtiszteltetésben, hogy előadóként, hallgatóként vagy csak konferenciák résztvevőjeként elidőzhettünk a CEU-n. Minden esetben a CEU-t meghatározó tudományos aktivitás és

az intellektuális odaadás kivételes hangulatának a hatása alá kerültünk. Ez számos remek ötlet, tudományos projekt és eredmény formájában gyümölcsözött.

Mint oktatási intézmény a CEU kivételes sikert ért el a különféle nemzetek hallgatóinak találkozóhelyeként, és a legmagasabb szintű képzést kínálva számukra. A történettudomány területén a CEU élen járt a különféle nemzetközi intellektuális együttműködésekben, melyek eredeti kutatásokat eredményeztek a közép- és az újkor területén […].

Tekintetbe véve a kölcsönös magyar–lengyel kapcsolatok jelentőségét a szellemi élet területén,

meg vagyunk döbbenve azon, hogy épp egy olyan intézmény bezárása a cél, mely jelentősen hozzájárul a lengyel–magyar kapcsolatokhoz […].”

(Magyar Nemzet nyomán)