Dávid Ferenc: Katonai érdekvédelem

Vélemény.

A Magyarország Alaptörvényének módosítását indítványozó – T/6221. számon – benyújtott törvényjavaslat 4. cikkében normaszöveg szerinti megfogalmazásában ez olvasható:

„(8) A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja jogállásával összefüggésben

szakszervezet nem alakulhat és tevékenykedhet.

A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja jogállásával összefüggésben működő más érdek-képviseleti szervezet a Kormány rendeletében meghatározott sajátos szabályok szerint alakulhat és tevékenykedhet”.

(Indoklás: A javaslat a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai jogállását érintő kérdések szabályozása tekintetében a kormánynak eredeti jogalkotói hatáskört állapít meg, és lehetővé teszi azt is, hogy e körben az alapvető jogokat és kötelezettségeket érintő szabályokat – az Alaptörvény más, ehhez kapcsolódó garanciáját megtartva – törvény helyett kormányrendelet rendezze.

Rögzítették továbbá, hogy a jogállással összefüggésben szakszervezet nem hozható létre, az egyéb érdekképviseleti szervezetekre vonatkozó szabályokat pedig szintén kormányrendeleti szabályozás tartalmazza.)

Amikor olvastam a fenti sorokat, ellentmondásos gondolatok fordultak meg a fejemben, és vegyes érzelmek rabja lettem.

Nyilvánvaló, hogy a munkavállalók szabad szervezkedési jogát durván korlátozó rendelkezés nem tölthet el örömmel:

az egyébként is szárnyaszegett magyar szakszervezeti mozgalom újabb vereséget szenvedett,

hiszen egy speciális munkavállalói rétegtől (a hivatásos katonáktól) megvonják a szabad szervezkedés jogát.

Ez semmiképpen nem jó hír, már csak azért sem, mert előrevetíti annak lehetőségét, hogy a honvédségi korlátozást követően más „egyenruhás” szervezetekben (rendőrség, büntetés-végrehajtás stb.) is tiltani fogják a hivatásos állománynak a szakszervezet létrehozását, az önkéntes alapon szerveződött munkavállalói érdekképviseletet.

Értem én, hogy egy fegyveres szervezetben a munkáltató (miniszter, vezérkari főnök stb.) által irányított tevékenység megfellebbezhetetlen parancsokon alapszik, de azért az egyáltalán nem megnyugtató, hogy a kormány ezentúl rendeletben szabályozza „más érdek-képviseleti szervezet” alapítását.

Mondjuk ki: a hivatásos állomány teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és „holnaptól” még az a harmatgyenge (legalább formális) védelem sem illeti meg, mint eddig.

A miniszter majd elrendeli a Hivatásos Katonák Kamarájának (HKK) létrehozását, elnökét és főtitkárát kinevezi (persze, lesz HKK Elnökség is) és majd velük tárgyalják meg a munkavállalók (hivatásos katonák) ügyes-bajos dolgait. Vita és ellenérvek helyett mindig egyetértés lesz, bólogatás és megegyezés. Évente egyszer Bobó miniszter is ellátogat a HKK közgyűlésére: beszéd, ebéd, koccintás – „minden nagyon szép, minden nagyon jó” jeligére, esetleg néhány kitüntetést is átadhatnak.

És akkor jön a „másik énem”. Talán a kedves olvasók is emlékeznek arra, hogy 2023 januárjában hatályba lépett rendelet szerint a honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel és kéthavi felmentési idővel megszüntetheti azoknak a katonáknak a szolgálati viszonyát, akik betöltötték 45. életévüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkeznek, mondván, hogy nemzedékváltásra van szükség.

Mindenki „fogta a fejét„, és jogos volt a társadalmi felhorkanás is, mivel pályájuk csúcsán lévő (kiválóan képzett, nyelveket beszélő, abszolút „NATO-kompatibilis”) hivatásos katonákat távolítottak el a honvédségtől.

Észszerűtlen és embertelen intézkedéssorozat vette kezdetét.

Arra persze senki nem gondolt, hogy a Honvédszakszervezet sztrájkot fog kezdeményezni(tiltott a munkabeszüntetés az egyenruhásoknál), és arra sem számítottunk, hogy – szolgálati időn kívül, szabadidőben – utcai tiltakozást fognak szervezni.

Az viszont sokakat meglepett és felháborított, hogy a Honvédszakszervezet – visszataszítóan szolgai módon – közleményt adott ki:

„A Honvédszakszervezet Elnöksége üdvözli, hogy a kormány proaktív módon lépett fel az idősödő katonaállomány kiválásra kényszerülő tagjai szolgálati viszonyának megszüntetése kapcsán. (…)

Támogatjuk a kormány arra irányuló törekvését, hogy az állományban lévő katonák megfelelő feltételek fennállása esetén, az állományból történő kiválásukat követően szolgálati juttatásban részesülhessenek a katonai életpályájuk lezárását követően. (…) A fenti elveknek megfelelő tartalmú részletszabályozás kidolgozásában a Honvédszakszervezet támogató együttműködésről biztosítja a honvédelmi minisztert”.

Elvtelenül besoroltak a HM vezetése mögé,

és ők is „idősödő katona állományról” hablatyoltak 45 éves férfiak esetében. Még hallgatni is bölcsebb és erkölcsösebb lett volna, mint ilyen ellenszenves módon megszólalni!

A Honvédszakszervezet mostani vezetése nem a hivatásos állomány érdekeit védi, hanem összejátszik a honvédelmi tárcával a katonák rovására. Ezen változtatni kell, de nem a munkavállalói érdekképviselet megszüntetésével!

A szociáldemokrata Dobrev-kormány olyan honvédségi szakszervezet mozgásterét fogja biztosítani, amely

őszintén és hatékonyan kívánja védeni a munkavállalók (katonák) érdekeit.

Ezen túlmenően létrehozzuk a katonai ombudsman (országgyűlési biztos) intézményét, ezzel is növelve a katonák jogbiztonságát.

Dr. Dávid Ferenc

Valódi Hírek